Arhive zilnicemai 30, 2020

Comentarii inspirate (st. 10)

BIBLIA CA ISTORIE Sabat după-amiază, 30 mai În sfatul cerului s-a luat hotărârea să li se dea oamenilor un exemplu 

Puterea rugăciunii (I)

Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. – Psalmii 34:4 Lily! Lily, trezeşte-te, 

Desăvârșiți în Hristos

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod, căci, despărţiţi 

[sâmbătă, 30 mai]

    Tot ceea ce strălucește   O nuvelă a scriitorului Guy de Maupassant ridică o serie de întrebări interesante