CiteșteDevoțional

Sfânt al lui Israel

Vor primi cu cinste pe fiul meu. Matei 21:37 Ascultă ediția audio aici. Cu o inimă de tată, Dumnezeu S-a 

Centru al tuturor bunătăților

Tu ești bun și binefăcător: învață-mă orânduirile Tale! Psalmii 119:68 Ascultă ediția audio aici. În natura umană a lui Hristos 

Medic divin

Dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul. Ieremia 30:17 Ascultă ediția audio aici. Domnul Hristos are 

Luceafăr strălucitor de dimineață

Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa 14:12 Ascultă ediția audio aici. Taine 

Marele remediu pentru păcat

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită 

Căpetenie a oștirii Domnului

Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Exodul 14:14 Ascultă ediția audio aici. Persist în meditația asupra 

Ajutor atotputernic

Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce privește 

Glas divin

A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. Ioan 1:11 Ascultă ediția audio aici. Isus venise în 

Mire

Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine! Isaia 60:1 Ascultă ediția audio aici. Acest mesaj 

Nu mai sunt articole.