CiteșteDevoțional

ÎMPĂRAT AL LUI ISRAEL

Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Locuințele tale, Israele! Ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un 

AJUTOR INFINIT

Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.Psalmii 147:5 Ascultă ediția audio aici. Mulți 

DOMN AL SABATULUI

Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului.Matei 12:8 Ascultă ediția audio aici. Îndemnându-i pe ascultătorii Lui să nu se 

PREAIUBIT SCUMP

Cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.Zaharia 2:8 Ascultă ediția audio aici. Numai simțământul prezenței 

MÂNTUITOR MILOSTIV

„Și de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poți face 

GARANT AL UNEI LUMI PĂCĂTOASE

Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.Matei 

ADEVĂRATUL EDUCATOR

Căci Domnul dă înțelepciune; din gura Lui iese cunoștință și pricepere.Proverbele 2:6 Ascultă ediția audio aici. Ei vor zidi iarăși 

SLUJITOR AL TUTUROR

Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.Ioan 

TRIMIS AL LUI DUMNEZEU

„Ei vor fi ai Mei”, zice Domnul oștirilor,  „Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu.”Maleahi 

CEL CARE RAFINEAZĂ

Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul,  dar Cel ce încearcă inimile este Domnul.Proverbele 17:3 Ascultă ediția audio aici. Noi credem 

Nu mai sunt articole.