CiteșteDevoțional

Eliberează-ne de rău

Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine. (Ioan 14:30) Ascultă 

Nu ne duce pe noi în ispită

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu 

Iartă-ne greșelile noastre

Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! (Psalmii 51:1) Ascultă ediția 

Dă-ne nouă pâinea cea de toate zilele

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7) Ascultă ediția audio aici. 

Facă-se voia Ta

Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele. (Psalmii 40:8) Ascultă ediția audio aici. 

Vie împărăția Ta

Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu 

Sfințească-te numele Tău

Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră! Căci este scris: 

Tatăl nostru care ești în ceruri

Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! (1 Corinteni 1:3) Ascultă ediția audio 

Cartea cea mai mică din lume

Grăuntele acesta [de muștar], în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele, dar, după ce a crescut, este mai 

Nu mai sunt articole.