CiteșteDevoțional

CAMPION AL ADEVĂRULUI

De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. 2 Timotei 3:12 Ascultă 

AJUTOR INEPUIZABIL

Numărat, numărat, cântărit și împărțit.Daniel 5:25 Ascultă ediția audio aici. Mâna a dispărut, dar patru cuvinte teribile au rămas. Cu 

STĂPÂN

Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți.Ioan 2:24 Ascultă ediția audio aici. Numai aceia 

CEL CARE SFINȚEȘTE

Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: „Să nu care cumva să nu țineți Sabatele Mele, căci acesta va fi între 

UNSUL DOMNULUI

Ei au strigat din nou: „Răstignește-L!” „Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige 

REMEDIU DIVIN

Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită 

OMEGA DIN APOCALIPSA

Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: 

CAP PESTE TOȚI

Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat; mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea!Ieremia 17:14 Ascultă 

ÎNVĂȚĂTOR UMIL

El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți.Luca 4:15 Ascultă ediția audio aici. În discuția cu 

JUDECĂTOR AL ÎNTREGULUI PĂMÂNT

Ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și 

Nu mai sunt articole.