Desăvârșiți în Hristos


Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. (Ioan 15:5)

Ascultă ediția audio aici.

Cuvintele pe care le-a adresat Isus tânărului bogat au avut un impact puternic asupra auditoriului: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă” (Matei 19:21). Era vorba de un tânăr cucernic, strict păzitor al legii, preocupat de mântuire, care descoperise în Isus ceva mai mult decât un învățător, numindu-l „bun”, un tânăr despre care se spune că „Isus S-a uitat ţintă la el și l-a iubit” (Marcu 10:21). Era un tânăr promițător, un candidat special la ucenicie și, în plus, era foarte bogat. Un singur lucru îi lipsea pentru a fi perfect: să se dezbare de iubirea pentru avere și să aibă o dragoste veritabilă pentru Dumnezeu și pentru aproapele.

Isus vorbise despre idealul de sfințire având ca model sfințenia lui Dumnezeu.

Dar nu spusese și cum se poate atinge. Se poate deduce din mesajele Sale că sfințirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu, că are strânsă legătură cu păzirea poruncilor Sale, că este lucrarea Duhului Sfânt în noi, pe scurt, că înseamnă o viață unită cu El. Dar aici, Isus spune explicit că la sfințire se ajunge prin dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele.

Trebuie să recunoaștem că lucrarea lui Hristos în favoarea sfințirii noastre se face pe două direcții convergente: ceea ce face pentru noi (neprihănirea atribuită) și ceea ce face în noi (neprihănirea aplicată). Prima este neprihănirea lui Hristos care ne acoperă pe fiecare, ne este atribuită. Dumnezeu ne consideră desăvârșiți prin El. Cea de a doua lucrează prin viața Sa, care ne este făcută cunoscută și pe care o trăim în noi, prin harul Său. Ellen White spune: „După cum mlădița își trage neîntrerupt seva din vița-de-vie, tot astfel și noi trebuie să ne prindem de Isus și să primim de la El, prin credință, tăria și desăvârșirea Lui de caracter” (Hristos, Lumina lumii, p. 583).

Și, parafrazând cuvintele lui Isus adresate tânărului bogat: „Ca să fii desăvârșit, un lucru îți lipsește: să iubești cum te-am iubit Eu și, dacă Mă urmezi, voi pune această dragoste în inima ta.» Adevărata sfințire vine prin punerea în practică a principiului iubirii. „Adevărata sfințire înseamnă iubire desăvârșită, ascultare desăvârșită, o desăvârșită conformare față de voința lui Dumnezeu” (Faptele apostolilor, pp. 385, 389).

Să Îi cerem lui Isus să ne ajute să îi iubim pe semeni.

Cursuri pentru sănătate spirituală SOLASCRIPTURA.RO

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.