CiteșteBiblia la rând

Luca 12

LUCA 12 1. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus 

Luca 11

LUCA 11 1. Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a 

Luca 10

LUCA 10 1. După aceea, Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea 

Luca 9

LUCA 9 1. Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii 

Luca 8

LUCA 8 1. Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și 

Luca 7

LUCA 7 1. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care-L asculta, Isus a intrat în 

Luca 6

LUCA 6 1. Într-o zi de Sabat, s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii Lui smulgeau spice 

Luca 5

LUCA 5 1. Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret și Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,2. 

Luca 4

LUCA 4 1. Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în 

Luca 3

LUCA 3 1. În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar – pe când Pilat din Pont era dregător 

Nu mai sunt articole.