CiteșteDevoțional femei

Maratonul spiritual

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o 

În fiecare zi, un capitol

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. (Psalmii 119:105) Caută să te înfăţişezi 

Libertate, în sfârșit!

Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa. (…) Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi 

Corul de clopoței

Tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii 

Paște fericit!

El le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; 

Sămânța pe cale – partea 1

„Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum. (…) O 

Tu vei reveni!

Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca 

Nu mai sunt articole.