CiteșteDevoțional femei

Totul strălucește

Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului. (Daniel 12:3) Trebuie numai să urmărești știrile pentru câteva minute ca să îți 

Hristos este podul

Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig. (Filipeni 1:21) Motivul pentru care primim cadouri 

Garanție pe viață

Nu se vând oare două vrăbii la un ban? (…) Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ 

Mesagerul lui Dumnezeu

Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. (1 

Ceața

Aveţi ochi şi nu vedeţi? Aveţi urechi şi nu auziţi? Şi nu vă aduceţi aminte deloc? (Marcu 8:18) Mi s-a 

Pune-i capăt acum!

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 

Savoare

Porunceşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Să aveţi grijă să-Mi aduceţi la vremea hotărâtă darul Meu de mâncare, hrana jertfelor 

Laudă umilă

Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. (Iacov 4:10) Cu câteva minute înainte să scriu acest devoțional, am decis 

Nu mai sunt articole.