Arhive zilnicedecembrie 24, 2018

Comentarii inspirate (st. 13)

Refacerea finală a unităţii Sabat după-amiază, 22 decembrie Marele plan al mântuirii îşi va găsi împlinirea în aducerea în întregime 

Iuda – fratele Domnului Isus

Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi