[Duminică, 23 dec] Asigurarea revenirii lui Hristos

 

1. Ce ne spune următoarea făgăduință a Domnului Isus despre viața pe care o vor trăi cei răscumpărați pe Noul Pământ?

„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ioan 14:1-3

Primii creștini numeau revenirea lui Hristos „fericita nădejde” (Tit 2:13). Ei se așteptau ca toate profețiile și făgăduințele din Scriptură să se împlinească atunci. Toți cei care Îl iubesc pe Hristos așteaptă cu nerăbdare ziua în care vor putea vorbi cu El față în față. Cuvintele Sale din aceste versete ne sugerează că relația noastră cu El și cu ceilalți credincioși va fi strânsă și apropiată.

Creștinii cred în făgăduința aceasta pentru că Biblia ne asigură că ea se va împlini. Noi avem această certitudine, deoarece credem ce a spus Isus: „Mă voi întoarce” (Ioan 14:3). Și pentru că a doua Sa venire a fost anunțată încă din Vechiul Testament, la fel ca prima Sa venire. Înainte de potop, Dumnezeu i-a dezvăluit patriarhului Enoh că venirea în slavă a lui Mesia avea să pună capăt păcatului – vezi Iuda vers. 14,15.

Cu o mie de ani înainte de prima venire a Domnului, regele David a prorocit că Mesia avea să vină pentru a-i strânge pe credincioșii Lui: „Dumnezeul nostru vine și nu tace. … El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul Său: «Strângeți-Mi pe credincioșii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!»” (Psalmii 50:3-5).

A doua venire a lui Isus este strâns legată de prima. Profețiile despre nașterea și lucrarea Sa (Geneza 3:15; Mica 5:2; Isaia 11:1; Daniel 9:25,26) se află la temelia speranței și încrederii noastre în făgăduințele revenirii. Hristos „S-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa. … Tot așa Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă” (Evrei 9:26,28).

Ce speranță și mângâiere sufletească îți insuflă acum făgăduința revenirii Sale?