PLAN de DISCUȚIE (st. 13)

Ne putem baza pe făgăduința că Dumnezeu va face ceruri noi și un pământ nou unde nu va mai exista nicio urmă de păcat și de discordie. Pe Noul Pământ, vom cunoaște în sfârșit pacea și unitatea pe care Dumnezeu Și le-a dorit de la bun început.

De memorat: „Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” (2 Petru 3:13)

1. Certitudinea întoarcerii Domnului Hristos
a) Ioan 14:1-3
b) Matei 24:27
c) Matei 24:30-31
d) Fapte 1:11
e) Iuda 14
f) Apocalipsa 22:20
g) Sunt multe idei dubioase care circulă astăzi cu privire la întoarcerea lui Hristos. Cum putem fi siguri că înțelegem clar ceea ce se va întâmpla în curând?
h) Cum putem să ne concentrăm asupra întoarcerii lui Isus?

2. Învierea și refacerea relațiilor
a) 1 Tesaloniceni 4:13-17 Ce alt eveniment remarcabil se va întâmpla când Isus se va întoarce în glorie?
b) Ioan 5:28-29
c) Ioan 11:21-27
d) Apocalipsa 20:4-6
e) 1 Corinteni 15:52-53
f) După cine te vei uita în acea zi când cei morți în Hristos vor fi înviați și cu toții vom fi schimbați?

3. Ceruri noi și un nou pământ
a) 2 Petru 3:11-13
b) Isaia 11:1-10
c) Isaia 65:17, 21-25
d) Apocalipsa 21:1; 22:1-5
e) De ce vom avea nevoie de frunzele copacului vieții „pentru vindecarea neamurilor”, dacă trăim într-un mediu înconjurător în care toate lucrurile sunt noi?
f) La ce te gândești cu privire trăirea într-un loc în care lucrurile dintâi au trecut și suntem cu toții una în Isus Hristos?
g) Ce dovezi găsești în Scriptură cu privire la recunoașterea celor dragi, chiar și după ce au fost înlăturate pentru totdeauna cicatricile și devastarea produse de păcat?
i. Ioan 20:11-16
ii. Ioan 20:27-28
iii. Luca 24:30-31, 35

4. Întrebări de discuție
a) Cum ne ajută să facem față încercărilor cotidiene faptul că suntem siguri de viața veșnică alături de Dumnezeu și cei dragi nouă, într-o lume în care neprihănirea va locui în noi?
b) După ce te vei uita cel mai mult când toate lucrurile vor fi făcute noi?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Exodul 13-19
1. De ce nu i-a condus Domnul pe israeliți pe cel mai scurt drum?
2. Ce metal este amintit pentru a ilustra scufundarea rapidă a egiptenilor în mare?
3. Cum a fost posibil ca urmașii israeliților să vadă mana, chiar și după încetarea acesteia?
4. De unde aflăm că israeliții aveau preoți înainte de stabilirea sistemului preoțesc?
Istoria mântuirii, capitolul 44
5. Cum se deosebesc cele două clase care există între cei ce se pretind urmași ai Domnului.