[Luni, 24 dec] Făgăduința refacerii

2. Ce făgăduință este dată prin Isaia despre locuința veșnică a celor răscumpărați?

Apoi, o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite,  ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia, brâul mijlocului Său. Atunci, lupul va locui împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună şi le va mâna un copilaş; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basilicului.  Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.  În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El şi slava va fi locuinţa Lui. Isaia 11:1-10

Biblia începe cu istoria creării pământului (Geneza 1, 2). Descrie lumea frumoasă și armonioasă dăruită primilor noștri părinți, Adam și Eva. Iar în ultimele două capitole, ne spune că Dumnezeu va crea o lume perfectă și armonioasă pentru oamenii răscumpărați (Apocalipsa 21, 22), va reface pământul după ravagiile păcatului.

Biblia repetă că locuința veșnică a celor răscumpărați va fi un loc real, nu imaginar sau un vis. Cei răscumpărați vor putea să vadă, să audă, să miroasă, să atingă și să simtă noua realitate. Profeția din Isaia 11 anunță venirea lui Mesia, Inițiatorul noii ere. El va pune capăt violenței și va aduce pacea veșnică. Domnia lui Dumnezeu pe Noul Pământ va aduce armonia în univers.

3. Ce lucruri vor dispărea atunci pentru totdeauna?

Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se, din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate”. Apocalipsa 21:1-5

„Pe măsură ce vor trece, unul după altul, anii veșniciei vor aduce descoperiri mai bogate și pline de slavă cu privire la Dumnezeu și cu privire la Hristos. După cum cunoașterea este progresivă, tot așa dragostea, respectul și fericirea vor crește. Cu cât oamenii vor învăța mai mult despre Dumnezeu, cu atât admirația lor față de caracterul Său va fi mai mare. Când Domnul Isus le va descoperi bogățiile răs­cumpărării și reușitele uimitoare din marea luptă cu Satana, inima celor răscumpărați va bate cu un devotament mai puternic, iar ei își vor atinge harpele de aur cu o mână mai sigură și zeci de mii și de zece ori câte zece mii de mii de voci se vor uni într-un imn măreț de laudă.” – Ellen G. White, Istoria mântuirii, ed. 2010, p. 339

 

Cum putem începe să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu? Ce trăsătură a caracterului Său se descoperă în armonia și unitatea dintre credincioşi?