Poate că unii creștini, chiar și adventiști, s-ar putea întreba dacă vor fi mântuiţi. Ei nu sunt convinşi şi îşi doresc foarte mult să ştie care le va fi destinul. Îşi dau toate silinţele să fie oameni buni şi sunt conştienţi că sunt totuşi păcătoşi. Privesc la ei înşişi şi nu găsesc niciun motiv de încurajare pentru a continua călătoria creştină.

Când vedem discrepanţa enormă dintre caracterul lui Isus şi caracterul nostru şi când citim texte precum: „… strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află” (Matei 7:14), cine dintre noi nu are momente în care se întreabă dacă a aflat într-adevăr această cale?

 

 4. Ce speranţă şi ce asigurare găsim în textele de mai jos cu privire la mântuire şi la tot ce a făcut şi a promis Dumnezeu că va face pentru noi?

Psalmii 91:15,16    15 Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. 16 Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea”.

 

Ioel 2:31,32    31 soarele se va preface în întuneric şi luna, în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. 32 Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe Muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul.

 

Ioan 10:28   28 Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.

 

Romani 10:9-13     Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, 11 după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el nu va fi dat de ruşine”. 12 În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec, căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 13 Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.

 

1 Ioan 5:11-13   11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. 13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.

 

Noi am primit chemarea, ba chiar porunca, de a duce o viaţă sfântă, însă viaţa sfântă este rodul, urmarea mântuirii prin Hristos şi nu mijlocul de a obţine mântuirea. Ni se cere să fim credincioşi, chiar până la moarte, şi să ne bizuim tot timpul pe Hristos, singura noastră speranţă. În zilele din urmă, poporul lui Dumnezeu va fi găsit credincios şi ascultător, iar credincioşia şi ascultarea aceasta se bazează pe dragostea față de Dumnezeu.


Părerea mea