[Joi] Evanghelia veşnică

5. Citeşte Apocalipsa 14:6,7. Ce este această „Evanghelie veşnică”?

Apocalipsa 14:6-7
6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Ni se spune aici că Evanghelia este „veşnică” – o nouă dovadă că Dumnezeu este mereu acelaşi. Dumnezeul neschimbător are o Evanghelie neschimbătoare. Ea le oferă asigurare tuturor celor dispuşi să o accepte. Ea ne descoperă dragostea Lui neschimbătoare şi trebuie să fie vestită în toată lumea, toţi trebuie să aibă ocazia de a o auzi. Iar poporul este chemat să o vestească tuturor.

6. Când a venit la existenţă Evanghelia?

Efeseni 1:4,5
4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale.

Am fost aleşi în El „înainte de întemeierea lumii”! Dumnezeu a conceput planul pentru mântuirea noastră înainte să creeze lumea.

Observă câteva cuvinte din aceste versete: „ne-a ales”, „ne-a rânduit mai dinainte”, „să fim înfiaţi”, „după buna plăcere a voii Sale”. Observă cum subliniază aceste două versete ideea că Dumnezeu vrea să avem viaţa veşnică „în El”. Iar faptul că El a făcut toate aceste lucruri dinainte (vezi şi 2 Tesaloniceni 2:13; 2 Timotei 1:9) ne vorbeşte despre harul Lui, ne arată că mântuirea nu este urmarea faptelor noastre sau a meritelor noastre, ci este în întregime rodul caracterului Său plin de dragoste. Cum ar putea mântuirea să fie urmarea faptelor noastre, dacă am fost aleşi pentru mântuire în El, înainte să venim la existenţă? Ce putem face noi este fie să o acceptăm, fie să o refuzăm.

Cum se manifestă acceptarea mântuirii în viaţa celor aleşi? Printr-o viaţă sfântă şi neprihănită (vezi Efeseni 1:4). Căci şi în acest scop am fost aleşi.

Noi suntem chemaţi să răspândim „Evanghelia veşnică” în lume, ca parte a mesajului pentru oamenii care trăiesc înainte de revenirea lui Hristos. De ce este necesar să cunoaştem din proprie experienţă „Evanghelia veşnică” înainte de a le-o vesti altora?