[Marți] Dragostea Duhului

Scriptura arată că Duhul Sfânt este o persoană. Creştinii sunt botezaţi şi în Numele Său (Matei 28:19). Duhul Îl proslăveşte pe Hristos (Ioan 16:14). Duhul îi convinge pe oameni de păcat (Ioan 16:8). El Se poate întrista (Efeseni 4:30). El este Mângâietorul (Ioan 14:16) sau, potrivit altor versiuni, Ajutorul, Sfătuitorul. El ne învaţă (Luca 12:12), mijloceşte pentru noi (Romani 8:26) şi ne sfinţeşte (1 Petru 1:2). Duhul îi călăuzeşte pe oameni în tot adevărul (Ioan 16:13).

Într-un cuvânt, Duhul Sfânt este Dumnezeu în aceeaşi măsură ca Tatăl şi Fiul. Ei sunt împreună un singur Dumnezeu.

3. Tot ce face Duhul este o manifestare a iubirii divine. Ce face El, printre altele?

Luca 12:12
Căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.

Ioan 16:8-13
8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.
9. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine;
10. în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;
11. în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.
12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.
13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Faptele 13:2
Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.

Una dintre dovezile că Duhul Sfânt este Dumnezeu e întruparea Domnului Hristos. Pruncul Isus a fost zămislit prin Duhul Sfânt (Matei 1:20). Duhul realizează legătura între Hristos, care S-a înălţat la cer în trup omenesc, și credincioșii Săi, care sunt în lume.

Duhul Sfânt lucrează pentru noi alături de Tatăl şi de Fiul. „Dumnezeirea a fost mişcată de milă pentru neamul omenesc, iar Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt au dat totul pentru a aduce la îndeplinire a planul de mântuire.” (Ellen G. White, Sfaturi pentru sănătate, ed. 2000, p. 206)

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt ne iubesc la fel de mult şi Se implică la fel de mult ca să ne mântuiască în Împărăţia cea veşnică.

Ce idee încurajatoare putem desprinde din faptul că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt lucrează împreună pentru binele nostru veşnic?