Arhive zilnicenoiembrie 12, 2021

Comentarii inspirate (st. 8)

Alege viața Sabat după-amiază, 13 noiembrie Istoria națiunilor ne vorbește astăzi. Fiecărei națiuni și fiecărui om, Dumnezeu le-a desemnat un 

Un exemplu de pocăință

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca 

2 TESALONICENI 3

2 TESALONICENI 3 1. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit, cum