Arhive zilnicemai 28, 2021

Sâmbătă, 29 mai]

Folosește indiciile pentru a rezolva rebusul: Isus vorbea din ……… cu autoriate. Acoperișul casei lui a fost îndepărtat astfel încât 

[vineri, 28 mai] Un gând de încheiere

    Cele Zece Porunci definesc în mod cuprinzător și fundamental relația dintre Dumnezeu și om și relația dintre oameni. 

Biserica – o familie

„[…] ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură, […] sfântă și fără prihană.” (Efeseni 5:27) 

Răcnetul leului

Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă Diavolului, şi el va fugi de la voi. (Iacov 4:7) Cu câțiva ani în urmă, 

Matei 22

MATEI 22 1. Isus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde. Și a zis: 2. „Împărăția cerurilor se