[vineri, 28 mai] Printr-un acoperiș pentru a ajunge la Isus

Isus făcuse multe minuni în casa lui Petru după asfințitul zilei de Sabat când vindecase pe descreierat în sinagogă. A mai făcut o minune în casa lui Petru și mai târziu când s-a aflat în Capernaum. În zona aceea trăia un sărman neajutorat și paralitic. Acesta nu avea nicio speranță că se va face bine vreodată. La fel ca în cazul multor altora, boala lui fusese
provocată de propriile alegeri greșite.

Conducătorii religioși i-au spus că suferința lui era o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatele lui. Nici nu-i de mirare că se simțea lipsit de speranță! Apoi, prietenii lui i-au spus despre Isus și că El vindecase până și pe leproși. Prietenii l-au îndemnat să creadă că Isus îl putea ajuta și pe el. Bineînțeles, își dorea nespus să fie vindecat; dar își dorea și mai mult să primească asigurarea că păcatele îi erau iertate. Era paralizat și complet neajutorat, dar prietenii lui i-au spus că aveau să-l ducă ei la Isus, întins pe patul lui, ceea ce patru dintre ei au și făcut. Dar când au ajuns acasă la Petru, le-a fost imposibil să-și facă loc prin mulțime. Au încercat din nou și din nou. O, ajutorul era atât de aproape. Cum ar fi putut să renunțe?

„Vă rog, duceți-mă pe acoperiș”, a sugerat el, iar ei au făcut întocmai. Apoi, după ce au îndepărtat o porțiune din acoperiș, au coborât patul pe care zăcea întins bărbatul neajutorat în casă. Oamenii s-au dat la o parte ca să facă loc și, în cele din urmă, Isus și paraliticul s-au privit în ochi. Care au fost primele cuvinte pe care i le-a adresat Isus? Marcu 2:4,5

De îndată, acel bărbat a fost eliberat de o mare încărcătură de vinovăție, în locul acesteia instalându-se pacea. În mulțimea care privea erau și niște cărturari, care, în gândurile lor, Îl acuzau pe Isus de blasfemie, deoarece numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Isus știa ce gândesc aceștia și le-a spus: „Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele.” Versetele 6-11 Apoi, mulțimea a privit cu uimire cum bărbatul s-a ridicat și a pășit, cărându-și patul.

Aplicație: Cu alte cuvinte, Isus este Dumnezeu – Dumnezeu Fiul. Iar El are puterea de a ne ierta și nouă păcatele și de a ne ajuta să trăim vieți curate și bune, care să-L onoreze. Bărbatul vindecat și familia lui bucuroasă erau atât de recunoscători, încât erau gata să-și dea viața pentru Isus. Suntem și noi așa.