Sâmbătă, 29 mai]

Folosește indiciile pentru a rezolva rebusul:

 1. Isus vorbea din ……… cu autoriate.
 2. Acoperișul casei lui a fost îndepărtat astfel încât un paralitic să poată ajunge la Isus.
 3. Preoții l-au acuzat pe Isus de ……. pentru că iertase păcatele.
 4. Isus învăța oamenii în timp ce stătea în …………. lui Petru.
 5. Mai mult decât orice, paraliticul voia să știe că păcatele îi erau ………
 6. Oamenii cu această boală trebuiau să strige “Necurat!”.
 7. Isus a vindecat un om posedat de un demon în …….. din Capernaum.
 8. Sfatul conducător al evreilor care L-a condamnat pe Isus.
 9. Petru era de meserie ………
 10. Isus a vindecat-o pe mama …….. lui Petru.
 11. Isus mergea în sinagogă în fiecare ………..
 12. Cetate aflată pe țărmul nordic al Mării Galileii.
 13. Mulți erau convinși că el era …………….
 14. Căpetenie păgână vindecată de lepră de către Elisei.
 15. Timpul petrecut în ……….. era mai înviorator pentru Isus decât câteva ore de somn în plus.
 16. Isus i-a chemat pe Petru, Andrei, Iacov si Ioan să fie __.
 17. De ce crezi că a facut Isus pescuirea minunată?