Arhive zilnicemai 25, 2018

PLAN de DISCUȚIE (st. 8)

Solia primului înger este relevantă și universală fiindcă privește soarta întregii  lumi. De memorat: Și am văzut un alt înger, 

Poezia studiului 8

Steagul întregirii Gen. 22,12; Ex. 20,20; Iov 1,9; Ecles. 12,13.14; Mat. 5,16; 12,34; 24,14; 28,19; Luca 23,32-43; Rom. 2,6; 1 

Ediția instructori (st. 8)

Obiective La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să analizeze solia primului înger şi să înţeleagă de ce este ea „adevăr prezent” 

Nu mai sunt articole.