Solia primului înger este relevantă și universală fiindcă privește soarta întregii  lumi.

De memorat: Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. Apocalipsa 14:6

Oricine are nevoie să audă mesajul Evangheliei

a) Apocalipsa 14:6
b) Matei 24:14
c) Matei 28:19
d) Fapte 1:8
e) De ce este urgent ca oricine să audă mesajul Evangheliei? Ioan 3:16; 2 Petru 3:9
f) De ce fiecare urmaș al lui Hristos este invitat să participe la răspândirea mesajului Evangheliei cu ceilalți care nu l-au auzit încă?
g) Cum ne ajută să ne pregătim pentru Sfârșitul Timpului participarea noastră la Marea Trimitere?
h) Cum putem ști când este prea târziu pentru ca cineva să audă mesajul Evangheliei? Luca 23:32-43

 

Adevărul prezent ca parte a mesajului primului înger

a) Temeți-vă de Dumnezeu Apocalipsa 14:7a
i. Ce înseamnă să te „temi de Dumnezeu”? Geneza 22:12; Exod 20:20; Iov 1:9; Proverbe 9:10; Eclesiastul 12:13
ii. Cum putem să trecem de la frică la respect față de Dumnezeu – cum păstrăm liniștea în biserică, sau altceva?
b) Oferindu-I toată slava Apocalipsa 14:7b
i. Cum putem să îi aducem slavă lui Dumnezeu, noi niște ființe așa de firave? Luca 2:13-14, 20
ii. Cum pot viețile noastre să îi încurajeze și pe alții să aducă slavă lui Dumnezeu? Matei 5:16
c) Ora judecății Sale Apocalipsa 14:7b
i. La ce judecată se face referire aici?
i. Matei 12:35
ii. Romani 2:6
iii. 1 Corinteni 4:5
ii. Ce făgăduințe din Scriptură ne fac să ne gândim la judecată fără teamă?
i. Ioan 5:22-24
ii. 1 Ioan 1:9
iii. Isaia 1:18
d) Închinarea înaintea Lui Apocalipsa 14:7c
i. Închinați-vă celui care a făcut cerurile și pământul, marea și izvoarele apelor (vezi Exod 20:11)
ii. Cum ai răspunde cuiva care spune „Sâmbătă, Duminică – este doar o chestiune de preferință”? Ce contează în ce zi alegem să ne închinăm lui Dumnezeu?
iii. Cum ne influențează felul cum ne închinăm în fiecare Sabat faptul că știm că El este Creatorul nostru?
iv. Cum putem să ne închinăm în fiecare zi a săptămânii lui Dumnezeu ca fiind Creator?

Biblia și Cartea anului

Faptele apostolilor 17 – 23
1. Prin ce anume le-a dat Dumnezeu „o dovadă netăgăduită” tuturor oamenilor?
2. Cum s-a terminat ultima întâlnire a lui Pavel cu prezbiterii bisericilor din Grecia?
3. Din ce situație înțelegem că cetățenia romană era foarte importantă?
4. Cum i-a venit în ajutor lui Pavel nepotul său?
Istoria Mântuirii, cap. 13
5. Când și cum l-a visat Esau pe Iacov?


Părerea mea