Vești misionare – 26 mai 2018

O casă în flăcări!

Dan Frein, managerul unei firme de servicii de utilităţi din statul american Michigan, nu mai frecventa biserica protestantă a tinereţii lui de aproape douăzeci de ani. Nici soţia lui, născută în familie de adventişti, nu mai era membră activă.
Într-o zi însă, a simţit dorinţa să revină în biserică. A participat într-o duminică la serviciul divin de dimineaţă. Însă lucrurile pe care le-a auzit şi le-a văzut acolo l-au uimit. Biserica pe care o cunoscuse el în tinereţe se schimbase radical. Acum susţinea homosexualitatea şi alte practici nebiblice împotriva cărora predicase odinioară.

Decepţionat, Dan i-a mărturisit soţiei lui că îşi dorea să găsească o biserică creştină care să respecte Biblia. Soţia lui i-a recomandat biserica adventistă din oraşul învecinat, Muskegon, unde mergeau părinţii ei.
Au început să participe împreună la serviciile de închinare, alături de părinţii ei. Concomitent, Dan a citit cu aviditate cărţile lui Ellen G. White.
Într-o marţi seară, după ora de rugăciune, a stat de vorbă cu pastorul în parcarea bisericii.
– Vreau să vă spun că sunt pregătit, l-a anunţat el.
– Pentru ce anume? l-a întrebat pastorul.
– Pentru botez! Am citit cărţile lui Ellen White, sunt gata şi sunt complet convins.
Pastorul l-a chemat la clasa de pregătire şi a constatat că îşi însuşise temeinic învăţăturile bisericii şi le accepta pe toate. Dan s-a botezat, soţia lui s-a rebotezat şi s-a botezat şi băiatul lor.

„Îl laud pe Domnul că Dan a venit la biserică cu toate că noi suntem deficitari în ce priveşte lucrarea personală, spune pastorul, Kameron DeVasher. Ştiu că lucrarea personală şi evanghelizarea nu au murit complet. Dar am sentimentul că mai sunt mulţi oameni ca Dan care aşteaptă să fie chemaţi la biserică.” Pastorul a adăugat apoi că experienţa lui Dan vorbeşte şi despre importanţa cărţilor lui Ellen G. White: „Eu cred că există putere în Spiritul Profetic şi că nu ar trebui să ne fie ruşine să răspândim cărţile acestea.”
Dan a condus multe campanii de evanghelizare la biserică, a slujit ca diacon şi s-a implicat în lucrarea din penitenciare. Membrii spun despre el că este ca „o casă în flăcări”!

„Dan este membru de mai puţin de cinci ani şi predică Cuvântul şi câştigă oameni pentru Hristos, explică pastorul DeVasher. El ne aduce aminte că obiectivul principal al bisericii locale este evanghelizarea, câştigarea de suflete şi formarea de ucenici. Fiecare membru ar trebui să se implice în această lucrare.”

Autor: Andrew McChesney


Părerea mea