[miercuri, 16 martie] O împărăție de nezdruncinat

 

 

Dumnezeu a vestit că va „clătina” cerurile și pământul, ceea ce înseamnă că va distruge popoarele vrăjmașe. Sunt totuși unele lucruri care nu vor fi clătinate, care nu vor fi distruse.

 

4. Care sunt acele lucruri care nu vor fi clătinate?

 

Psalmii 15:5 

„El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa nu se clatină niciodată”.

 

Psalmii 16:8

„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin”.

 

Psalmii 21:7

„Căci împăratul se încrede în Domnul şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine”.

 

Psalmii 62:2

„Da, El este stânca şi ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina”.

 

Psalmii 112:6

„Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci”.

 

Evrei 12:27

„Cuvintele acestea „încă o dată” arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină”.

 

Multe traduceri moderne ale textului din Evrei 12:27 sugerează că actul clătinării cerurilor și a pământului înseamnă eliminarea și dispariția acestora pentru totdeauna.

 

Totuși, Biblia este clară cu privire la faptul că Dumnezeu va crea ceruri noi și un pământ nou (Isaia 65:17; Apocalipsa 21:1-4) și că noi vom învia și vom avea trupuri noi (1 Tesaloniceni 4:13-17; Filipeni 3:20) pe acest pământ. Așadar, clătinarea” presupune curățarea și renovarea creației, și nu eliminarea ei totală. Ceea ce există acum va fi recreat și va constitui locul unde vor trăi cei răscumpărați.

 

Dar sunt unele lucruri care nu vor fi clătinate. Printre ele se numără cei neprihăniți. Ei nu vor fi clătinați, deoarece s-au încrezut în Dumnezeu. Creatorul îi susține și le garantează că vor supraviețui.

 

De remarcat că, în Evrei, trăinicia și stabilitatea sunt asociate cu Isus. În Evrei 1:10-12 se spune despre El: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii Tăi nu se vor sfârși.” Tot în Evrei se mai spune că preoția lui Isus rămâne veșnic (Evrei 7:3,24), la fel ca moștenirea celor răscumpărați (Evrei 10:34). La judecata finală, aceia care au rămas tari „în Isus” nu vor fi clătinați (Psalmii 46:5).

 

În Evrei 12:28 se mai spune și că ei vor primi „o împărăție care nu se poate clătina” – o referire la Daniel 7:18, unde se spune că sfinții „vor stăpâni împărăția în veci”. Aceasta este împărăția care „nu va fi nimicită niciodată”, menționată în Daniel 2:44. Împărăția Îi aparține Fiului, dar El o va împărți cu noi. Apocalipsa 20:4 spune că noi vom judeca împreună cu El puterile persecutoare ale răului (1 Corinteni 6:3).

 

Cât de bine stai în ce privește „clătinarea”? Dacă nu prea bine, ce alegeri poți face ca să stai mai bine la acest capitol? (Efeseni 4:14)

 

 

Post-ul [miercuri, 16 martie] O împărăție de nezdruncinat apare prima dată în Studiu Biblic.