[joi, 17 martie] Să ne arătăm mulțumitori

 

 

Epistola către evrei încheie această secțiune precizând că răspunsul potrivit față de Dumnezeu pentru toate lucrurile minunate pe care le-a făcut pentru noi este să manifestăm recunoștință, aducându-I o închinare corespunzătoare.

 

5. Cum Îi aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută? Compară Evrei 12:28 cu Evrei 13:15,16.

 

Evrei 12:28

„Fiindcă am primit dar o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică”.

 

Evrei 13:15,16

„15 Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui. 16 Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac”.

 

În sistemul vechiului legământ, jertfirea animalelor constituia modalitatea prin care oamenii își manifestau vizibil pocăință și recunoștința; aceste jertfe nu erau altceva decât semnul recunoștinței și al pocăinței din inima închinătorului. Așadar, Dumnezeu a clarificat în Psalmii și prin intermediul prorocilor că ceea ce Îi este cu adevărat plăcut nu este sângele animalelor, ci recunoștința, faptele bune și purtarea neprihănită a închinătorilor (Psalmii 50:7-23; Isaia 1:11-17).

 

Pavel ne invită deci să ne închinăm lui Dumnezeu în sanctuarul ceresc aducându-I jertfe de laudă, de mărturisire, de recunoștință și de fapte bune, care constituie adevărata închinare plăcută Lui. Noi aducem aceste jertfe pe pământ, dar ele sunt primite în ceruri. Acest îndemn cuprinde toate apelurile pe care autorul le-a făcut de-a lungul epistolei ca oamenii să mărturisească Numele lui Isus (Evrei 3:1; 4:14; 10:23) și încurajările lui Dumnezeu ca noi să continuăm să facem fapte bune (Evrei 6:10-12; 13:1,2,16).

 

Invitația pe care Pavel le-o adresează credincioșilor, de a-I aduce lui Dumnezeu „o închinare plăcută” (Evrei 12:28), presupune că, de-acum, ei sunt, într-adevăr, un popor de preoți care au fost făcuți desăvârșiți și au fost sfințiți prin jertfa lui Isus (Evrei 10:10-14,19-23). Acest lucru reprezintă împlinirea planului pe care Dumnezeu l-a avut inițial cu copiii lui Israel, și anume ca ei să fie un neam de preoți prin care El să transmită lumii vestea bună a mântuirii (Exodul 19:4-6; 1 Petru 2:9,10; Apocalipsa 1:6; 5:10).

 

Evrei 13:1-6 descrie în termeni practici ce înseamnă să facem bine și să împărțim ce avem. Aceasta înseamnă să manifestăm dragostea frățească la fel cum Isus a manifestat-o față de noi (Evrei 2:11,12). Înseamnă să fim ospitalieri, să-i vizităm pe cei ce sunt în închisoare sau care sunt chinuiți (Evrei 13:3) și să ne ținem departe de adulter și de lăcomie.

 

De ce este important să socotim faptele bune și dărnicia ca fiind o parte din închinarea pe care I-o aducem lui Dumnezeu? Totodată, care sunt acele căi prin care putem compromite jertfele spirituale pe care I le aducem lui Dumnezeu (Isaia 1:11-17)?

 

 

Post-ul [joi, 17 martie] Să ne arătăm mulțumitori apare prima dată în Studiu Biblic.