[miercuri, 10 noiembrie] Rob în Egipt

 

 

În cartea Deuteronomul apare și reapare o temă: Domnul Și-a eliberat poporul, pe Israel, din țara Egiptului. Israeliților li se reamintește ce a făcut Dumnezeu pentru ei: „Și Domnul ne-a scos din Egipt, cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni” (Deuteronomul 26:8; vezi și Deuteronomul 16:1-6). De fapt, în tot Vechiul Testament, istoria exodului este prezentată ca un exemplu al eliberării din robie a poporului lui Dumnezeu prin puterea și prin harul Lui: „Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei” (Mica 6:4).

 

Chiar și în Noul Testament apare ideea aceasta, ieșirea din Egipt prin puterea cea mare a lui Dumnezeu fiind un simbol al mântuirii prin credința în Hristos: „Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghițiți” (Evrei 10:29).

 

5. Citește Deuteronomul 5:6-22, unde Moise repetă Legea, Cele Zece Porunci, condiția de bază a legământului lor cu Iehova. Observă porunca a patra și motivul prezentat pentru ea. Cum se descoperă aici realitatea Legii și a harului?

 

Deuteronomul 5:6-22

„6 ‘Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 7 Să n-ai alţi dumnezei afară de Mine. 8 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în ape sub pământ. 9 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc 10 şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. 11 Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui. 12 Ţine ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău. 13 Şase zile să lucrezi şi să-ţi faci toate treburile. 14 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. 15 Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins, de aceea ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ţii ziua de odihnă. 16 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. 17 Să nu ucizi. 18 Să nu preacurveşti. 19 Să nu furi. 20 Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. 21 Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, niciun alt lucru care este al aproapelui tău’. 22 Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului din nori şi din negură deasă, şi le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva. Le-a scris pe două table de piatră şi mi le-a dat”.

 

 

Moise repetă porunca de bază referitoare la odihna din ziua a șaptea, dar el subliniază ceva în plus. Deși în Exodul porunca fusese scrisă pe piatră, aici Moise extinde cumva ceea ce le fusese deja dat: Să păzească Sabatul ca memorial nu doar al Creației, ci și al eliberării din Egipt. Harul lui Dumnezeu i-a salvat din Egipt și le-a oferit odihnă de truda lor (Evrei 4:1-5). Acum, ca răspuns la harul pe care Dumnezeu li l-a dat, ei trebuiau să-l transmită către ceilalți.

 

Astfel, acum Sabatul zilei a șaptea devine un simbol grăitor nu doar al Creației, ci și al răscumpărării și al harului. Toți cei care fac parte dintr-o gospodărie – nu doar copiii, ci și servitorii și animalele, până și străinul găzduit acolo – se pot odihni. Sabatul face să ajungă harul care le-a fost oferit evreilor chiar și la cei din afara poporului legământului. Și acest mesaj se găsește în centrul Legii lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu pentru ei din îndurare trebuie să facă și ei pentru alții. Este atât de simplu!

 

Citește Matei 18:21-35. În ce fel principiul din această parabolă este descoperit în porunca despre Sabat, în special așa cum este subliniat în Deuteronomul.

 

 

Post-ul [miercuri, 10 noiembrie] Rob în Egipt apare prima dată în Studiu Biblic.