[sâmbătă, 30 ianuarie] Demascare și judecată 

 

Text de memorat:

 

Isaia 25:9

„În ziua aceea, vor zice: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam. Acum să ne veselim şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!”

 

După ce un predicator și-a încheiat predica cercetătoare despre mândrie, o femeie care auzise mesajul l-a așteptat și i-a spus că era foarte tulburată și dorea să-și mărturisească un mare păcat. Predicatorul a întrebat-o despre ce păcat era vorba.

 

– Despre păcatul mândriei, a răspuns ea. Pentru că, zilele trecute am stat aproape o oră în fața oglinzii să-mi admir frumusețea!

 

– Oh, a răspuns predicatorul, acesta nu este un păcat al mândriei, ci un păcat al imaginației! – C.E. Macartney, comp. Paul Lee Tan, p. 1100

 

De când păcatul s-a născut în inima unui înger măreț, mândria nu a respectat limitele realității (nici la îngeri și nici la oameni). Nicăieri această problemă nu este mai rea decât în aceia care nutresc mândria spirituală, o trăsătură jalnică în ființe atât de corupte, încât salvarea lor poate fi realizată doar prin faptele altcuiva în dreptul lor.

 

În această săptămână vom învăța, printre alte lucruri, despre originile mândriei și ale înălțării de sine, cele două păcate originare.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Ezechiel 32-38

1. Ce trebuia să facă profetul pentru un om rău și care erau consecințele împlinirii sau neîmplinirii misiunii?
2. Cine era păstorul despre care vorbea Domnul și cum avea să păstorească oile dacă era mort demult?
3. Unde este scrisă făgăduința unei inimi noi?
4. În ce timp istoric se va sui Gog împotriva poporului lui Dumnezeu?

 

Ellen G. White,  „Evanghelizare”: „Orașele vestice”
5. Unde ar fi fost o greșeală să se construiască sau să se cumpere clădiri mari?

 

Plan de discuții

1) Judecata profetizată împotriva Babilonului

a) Isaia 13:1, 17-22 Cum a fost posibil ca Isaia să facă această profeție cu mult înainte ca Babilonul să fi ajuns chiar la statutul de superputere și să-i ducă pe poporul lui Iuda în captivitate? Isaia 46:9-10, Amos 3:7

b) Care profet biblic a prezis și căderea Babilonului și a consemnat detaliile căderii Babilonului? Daniel 5:13-17, 25-31

c) 2 Petru 1: 19-21 Când ați ajuns la convingerea că profeția biblică a fost o descoperire de încredere oferită de Dumnezeu prin profeții Săi?

d) Ce profeție din Biblie a avut cel mai mare impact asupra vieții tale?

 

2) Descoperire profetică despre Lucifer

a) Isaia 14:12-15 De ce Isaia încorporează o descoperire profetică despre Lucifer în mijlocul unei profeții despre judecata asupra dușmanilor poporului lui Dumnezeu?

b) Unde altundeva în Scripturi putem găsi o revelație profetică despre Lucifer? Ezechiel 28:13-15, Apocalipsa 12:7-9

c) Cum a descris Isus caracterul lui Satana? Ioan 8:44

d) Împărtășiți un moment în care ați experimentat un atac intens al Satanei.

e) Ce dar special este dat creștinilor ca protecție împotriva Satanei și a împărăției întunericului? Efeseni 6:10-18

f) De ce este periculos să negăm sau să ignorăm realitatea forțelor malefice din lume? 1 Petru 5:8

 

3) Babilonul în profețiile Apocalipsei

a) Apocalipsa 17:1-6 De ce i se dă puterea de persecuție descrisă în profețiile din Apocalipsa și numele de Babilon? (vezi și Daniel 7:21-27)

b) Comparați calea mântuirii omului descrisă în Geneza 11:1-4 cu calea mântuirii lui Dumnezeu descrisă în Geneza 28:10-17. (vezi și Ioan
1:49-51 și Ioan 14:6)

c) Ce pasaj din Scriptură vă confirmă în mod clar calea mântuirii lui Dumnezeu prin credința în Isus, mai degrabă decât prin efortul nostru? Efeseni 2:8-9, Romani 10:13 etc.

d) Ce apel urgent din cer este dat celor care sunt prinși în confuzia Babilonului? Apocalipsa 18:1-4

e) Când ați auzit chemarea lui Dumnezeu de a ieși din confuzia Babilonului și ați avut încredere deplină în Isus ca Mântuitorul vostru, Doamne și Regele care va veni în curând?

 

 

Post-ul [sâmbătă, 30 ianuarie] Demascare și judecată apare prima dată în Studiu Biblic.