[duminică, 31 ianuarie] Judecata popoarelor 

 

În introducerea din Isaia 13:1 se menționează că prorocia care urmează i-a fost dată lui Isaia (compară cu Isaia 1:1; 2:1). De asemenea, ea pare să fie și începutul unei noi secțiuni a cărții (capitolele 13–23) care conține prorocii împotriva unor popoare.

 

1. De ce prorociile împotriva popoarelor încep cu Babilonul?

 

În Isaia 10:5-34 a fost deja vestită o judecată împotriva Asiriei, cel mai mare pericol în zilele lui Isaia. În Isaia 14:24-27 se repetă pe scurt planul Domnului de a zdrobi Asiria, dar capitolele 13–23 se ocupă în principal de alte amenințări, Babilonul fiind cea mai mare.

 

Înzestrat cu o moștenire culturală, religioasă și politică bogată și veche, Babilonul a apărut mai târziu ca o superputere care a cucerit Iuda și l-a dus în exil. Dar, din perspectivă omenească, în vremea lui Isaia Babilonul nu era o amenințare evidentă pentru poporul lui Dumnezeu. Mai degrabă Asiria a dominat Babilonul. Din anul 728 î.Hr., când Tiglat-Pileser al III-lea a cucerit Babilonul și s-a proclamat împărat peste Babilon sub numele de Pul (2 Împărați 15:19; 1 Cronici 5:26), împărații asirieni au recucerit Babilonul de câteva ori (710 î.Hr., 702 î.Hr., 689 î.Hr. și 648 î.Hr.). Totuși, Babilonul avea să devină o superputere în regiune, cea care urma să distrugă Regatul lui Iuda.

 

Observă limbajul folosit în Isaia 13. Cum poate un Dumnezeu iubitor să facă sau să permită să se întâmple aceste lucruri? Și unii oameni nevinovați aveau să sufere (vers. 16). Cum înțelegem această acțiune a lui Dumnezeu? Ce ar trebui să ne spună aceste pasaje și altele, care vorbesc despre mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și a răului, despre natura îngrozitoare a păcatului și a răului? Dacă Dumnezeul dragostei răspunde în felul acesta, înseamnă că păcatul este extrem de rău. Aceste avertizări date prin Isaia sunt date de același Isus care a iertat, a vindecat, a pledat pentru păcătoși și i-a îndemnat să se pocăiască. Cum înțelegi această latură a caracterului unui Dumnezeu plin de iubire? S-ar putea ca această mânie să izvorască din dragostea Lui? Cum? Privește și din perspectiva crucii, unde Însuși Isus a purtat păcatele lumii, a suferit mai rău decât a suferit vreodată cineva, mai mult și decât acei „nevinovați” care au suferit pentru păcatele altora. Cum ne ajută suferința lui Isus pe cruce să răspundem la aceste întrebări dificile?

 

 

Post-ul [duminică, 31 ianuarie] Judecata popoarelor apare prima dată în Studiu Biblic.