[miercuri, 2 decembrie] Nebunia și înțelepciunea 

 

5. Cum ar trebui să fie armonizată educația creștină cu viziunea biblică despre înțelepciune?

 

Proverbele, capitolul 1

„Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, 2 pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii; 3 pentru căpătarea învăţăturilor de bun-simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire; 4 ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă, 5 să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă 6 pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc. 7 Frica Domnului este începutul ştiinţei, dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura. 8 Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale! 9 Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău. 10 Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei! 11 Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse, ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat; 12 haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă; 13 vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă; 14 vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!” – 15 fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor! 16 Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge. 17 Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor, 18 căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor şi sufletului lor îi întind ei laţuri. 19 Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Cei neascultători 20 Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe; 21 strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei: 22 „Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa? 23 Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele… 24 Fiindcă eu chem, şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna, şi nimeni nu ia seama, 25 fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele, 26 de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire; îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, 27 când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când vor da peste voi necazul şi strâmtorarea. 28 Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi. 29 Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului; 30 pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele. 31 De aceea, se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor. 32 Căci împotrivirea proştilor îi ucide şi liniştea nebunilor îi pierde,33 dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.””

 

Biblia face o distincție tranșantă între nebunie și înțelepciune. Cartea Proverbele ne reamintește despre pericolele comportamentului nesăbuit și ale întovărășirii cu cei lipsiți de înțelepciune. Distincția este clară: Dumnezeu dorește ca poporul Lui să caute înțelepciunea, s-o păstreze și să fie plin de ea.

 

Elevii școlilor de artă și știință își folosesc talentele pentru a dobândi cunoștință și a excela în studiile lor. Cei care predau aceste materii fac la fel. Noi putem fi capabili de genialitate artistică și de descoperiri științifice datorită cunoașterii și abilităților.

 

Și totuși, ce înseamnă cu adevărat cunoașterea artelor și a științei dintr-o perspectivă creștină, dacă aceasta nu implică înțelegerea diferenței dintre corect și greșit, bine și rău, adevăr și rătăcire? De exemplu, tot ce trebuie să facă cineva este să citească puțin despre viața unor oameni care sunt considerați cei mai mari artiști ai lumii pentru a vedea că înzestrarea cu talente și abilități uimitoare nu echivalează cu o viață morală și integră. S-ar putea susține și faptul că marii oameni de știință implicați în lucrarea de realizare a armelor biologice și chimice de distrugere în masă pot să fie foarte instruiți și foarte înzestrați. Dar care sunt roadele muncii lor? După cum s-a afirmat anterior, cunoașterea în sine nu este în mod necesar un lucru bun.

 

6. Care este cheia adevăratei educații?

 

Proverbele 1:7

„Frica Domnului este începutul ştiinţei, dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.”

 

Un ateu care studiază universul și forțele fizice care se manifestă în el, câștigător al Premiului Nobel, a scris: „Cu cât universul pare mai ușor de înțeles, cu atât pare și mai fără rost.” Cum poate cunoașterea în ea însăși să fie nu doar lipsită de sens, ci, chiar mai rău, să conducă la erori grave?

 

 

Post-ul [miercuri, 2 decembrie] Nebunia și înțelepciunea apare prima dată în Studiu Biblic.