[marți, 1 decembrie] Experți în rătăcire 

 

Știm că, în domeniul artelor și al filozofiei, lumea noastră are multe lucruri care nu Îl onorează pe Dumnezeu. Mulți susțin că un creștin nu ar trebui nici măcar să pătrundă în aceste domenii. Creștinii adventiști de ziua a șaptea trebuie să își analizeze cu mare atenție propriile afaceri în anumite industrii, în comerț și servicii și în furnizarea de conținut pentru anumite canale media.

 

4. Ce instrucțiuni oferă Pavel cu privire la ce fel de preocupări să aprobăm și ce preocupări să evităm?

 

1 Timotei 6:9-21 

„9 Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. 10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. 11 Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. 12 Luptă-te lupta cea bună a credinţei, apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. 13 Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, 14 să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, 15 care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, 16 singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin. 17 Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug ca să ne bucurăm de ele. 18 Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, 19 aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă. 20 Timotee, păzeşte ce ţi s-a încredinţat; fereşte-te de flecăriile lumeşti şi de împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel, 21 pe care au mărturisit-o unii şi au rătăcit cu privire la credinţă. Harul să fie cu voi! Amin”.

 

Pavel ne avertizează și cu privire la „împotrivirile științei pe nedrept numite astfel”. Deși astăzi multe lucruri sunt altfel decât pe vremea lui Pavel, principiul este încă aplicabil. Gândește-te la toată informația, învățătura și convingerile, nu doar din prezent, ci și de-a lungul istoriei omenirii, care au fost complet greșite. Într-adevăr, oamenii pot să fie specialiști în arta de a greși!

 

Au fost folosite unele noțiuni de matematică și știință pentru a sprijini concepția geocentrică (pământul în centrul universului), chiar dacă s-a dovedit a fi greșită aproape în toate amănuntele. Așadar, am putea spune că această învățătură a fost cu siguranță „pe nedrept numită astfel”.

 

De exemplu, științele biologice se bazează astăzi pe presupunerea că viața a început cu miliarde de ani în urmă, din întâmplare, fără Dumnezeu și fără un scop. În același timp, a apărut un volum incredibil de literatură științifică complicată și detaliată, bazată pe această învățătură. Iată cum oamenii pot deveni „specialiști în idei greșite”.

 

 

Post-ul [marți, 1 decembrie] Experți în rătăcire apare prima dată în Studiu Biblic.