[marți, 21 iulie] Rugăciunile de mijlocire ale lui Pavel

Rugăciunea de mijlocire este biblică. Pe tot parcursul misiunii sale, Pavel s-a rugat pentru cei nou-convertiți din bisericile pe care le-a înființat în lucrarea sa de evanghelizare. Pavel credea că, dacă se roagă, se vor întâmpla lucruri care nu ar avea loc dacă nu s-ar ruga. Deși era departe de cei pe care îi iubea, a recunoscut că ei puteau fi o inimă și-un gând dacă se rugau unul pentru altul.

 

4. Fă o listă cu diferitele cereri pe care I le-a adresat Pavel lui Dumnezeu pentru efeseni. Ce a cerut în mod specific pentru ei?

 

Efeseni 1:15-21

„15 De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16 nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. 17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui 18 şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi 19 şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti, 21 mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor”.

 

Rugăciunea lui Pavel pentru credincioșii efeseni este remarcabilă. El s-a rugat ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și discernământ spiritual, să le lumineze mintea cu adevărul divin și să le dea speranța vieții veșnice. S-a mai rugat și ca ei să aibă parte de lucrarea măreață a puterii lui Dumnezeu în viața lor. Dumnezeul nostru este atât de puternic, atât de măreț, încât L-a înviat pe Isus din morți – un eveniment care era temelia nădejdii lor pentru viața veșnică. Rugăciunea lui se încheie prin a le reaminti de „bogăția slavei lui Hristos” și de „moștenirea Lui”. Creștinii din Efes trebuie să se fi simțit foarte încurajați știind că Pavel se ruga pentru ei și știind despre ce anume se ruga el.

 

5. Care este nota dominantă a rugăciunii lui Pavel pentru filipeni? Dacă ai fi membru în biserica din Filipi și ai primi o scrisoare de la Pavel, în care îți spune cum se roagă pentru tine, cum te-ai simți și de ce? Ce făgăduințe și ce îndemnuri se găsesc în această rugăciune?

 

Filipeni 1:3-11

„3 Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. 4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi cu bucurie, 5 pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie din cea dintâi zi până acum. 6 Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. 7 Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile mele, cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sunteţi toţi părtaşi aceluiaşi har. 8 Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos. 9 Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, 10 ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, 11 plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu”.

 

Acestea sunt unele dintre cele mai înălțătoare și încurajatoare făgăduințe din Biblie, precum și apeluri de a fi plini de dragoste, cunoștință și discernământ. Ele derivă din cunoașterea lui Isus, care ne ajută să putem fi așa cum intenționează Dumnezeu să fim, în El.