[luni, 20 iulie] Isus, Mijlocitorul nostru

2. Ce îți spun următoarele texte despre relația dintre viața de rugăciune a lui Isus și eficiența Lui în slujire?

 

Luca 3:21

„ După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul”.

 

Luca 5:16

„Iar El se ducea în locuri pustii şi Se ruga”.

 

Luca 9:18

„Într-o zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, având cu El pe ucenicii Lui, le-a pus întrebarea următoare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?””.

 

Isus a avut o viață de comuniune constantă cu Tatăl. La botez, când Și-a început slujirea mesianică, El S-a rugat pentru putere divină ca să împlinească planul Cerului. Duhul Sfânt L-a împuternicit să facă voia Tatălui și să-Și îndeplinească misiunea înaintea Lui. Fie că era vorba de hrănirea celor cinci mii, de vindecarea leprei sau eliberarea de demoni, Isus a recunoscut că, în bătălia dintre bine și rău, rugăciunea este o armă puternică pentru a respinge forțele iadului. Ea este un mijloc rânduit de cer pentru a uni neputința și slăbiciunile noastre cu puterea absolută a lui Dumnezeu – prin ea, sufletul nostru se înalță spre Singurul care poate să atingă inima celor pentru care ne rugăm.

 

3. Ce asigurare i-a dat Isus lui Petru ca să-l pregătească pentru ispitele pe care avea să le înfrunte în viitorul apropiat? Ce asigurare avem și noi?

 

Luca 22:31-34

„31 Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. 32 Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.” 33 „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte”. 34 Şi Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti””.

 

Evrei 7:25

„De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei”.

 

Lucrătorii eficienți sunt oameni ai rugăciunii. Isus S-a rugat pentru Petru pe nume și l-a reasigurat că, la momentul celei mai mari ispite, Se va ruga pentru el. Satana a înțeles potențialul lui Petru de a contribui la înaintarea Împărăției lui Dumnezeu și a plănuit să facă tot posibilul pentru a-i distruge influența în biserică. Dar, în toate ispitele prin care Petru a trecut, Isus S-a rugat pentru el și rugăciunile Sale au fost ascultate. Ce extraordinar este să știm că Mântuitorul Se roagă și pentru noi! El ne invită să ne alăturăm Lui în rugăciuni de mijlocire și să-i aducem înaintea Sa pe nume, pe cei pentru care ne rugăm.

 

Stăruința noastră în rugăciune este dovada că ne recunoaștem totala dependență de Dumnezeu pentru a ajunge la cel pentru care ne rugăm.

 

Pentru cine te rogi în prezent? De ce este atât de important să nu renunți, oricât de dificilă ar părea situația?