[miercuri, 22 iulie] Puteri nevăzute la lucru

Rugăciunea de mijlocire este o armă puternică în lupta dintre bine și rău pe care noi o numim „marea luptă”. Una dintre cele mai clare descoperiri ale ei se găsește în Daniel 10.

 

Profetul Ieremia a prezis că evreii vor fi duși în robie de babilonieni timp de șaptezeci de ani. La sfârșitul vieții lui Daniel, această perioadă profetică a captivității lor se apropia de sfârșit. Dar Daniel era îngrijorat. El vedea prea puține dovezi ale împlinirii cuvintelor lui Ieremia. Poporul lui era încă în robie.

 

Babilonul a fost cucerit de mezi și de perși, dar evreii erau încă robi. Daniel a postit și s-a rugat timp de trei săptămâni, mijlocind stăruitor pentru poporul său. La sfârșitul acestor săptămâni, i s-a arătat un înger plin de slavă.

 

6. De ce a primit Daniel răspuns atât de târziu la aceste rugăciuni?

 

Daniel 10:10-14

„10 Şi iată că o mână m-a atins şi m-a aşezat tremurând pe genunchii şi mâinile mele. 11 Apoi mi-a zis: ”Daniele, om preaiubit şi scump, fii cu luare-aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum şi stai în picioare în locul unde eşti, căci acum sunt trimis la tine!’ După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. 12 El mi-a zis: ‘Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! 13 Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei. 14 Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate””.

 

Pasajul acesta este fascinant. Pentru a-l înțelege, trebuie să identificăm personajele. Cine este căpetenia Persiei? Cu siguranță nu este împăratul Cirus. Cel mai probabil, expresia „căpetenia Persiei” se referă la Satana. Isus l-a numit „stăpânitorul lumii acesteia”, sau „domnitorul lumii acesteia” (NTR) (Ioan 12:31; 14:30). Pavel îl etichetează ca „domnul puterii văzduhului” (Efeseni 2:2). Dacă, deci, căpetenia Persiei îl reprezintă pe Satana, cine este Mihail? Termenul Mihail este folosit de cinci ori în Biblie (Apocalipsa 12:7; Iuda 9; Daniel 10:13 și 12:1). Un studiu atent al acestor pasaje ne descoperă că Mihail (care înseamnă „Cine este ca Dumnezeu”) este un alt nume folosit pentru Domnul Isus în calitatea Sa de comandant al tuturor îngerilor în luptă directă cu Satana. El este Fiul lui Dumnezeu, atotputernic, veșnic și preexistent. Una dintre atribuțiile Sale de comandant al îngerilor este să îl învingă și, în cele din urmă, să îl distrugă pe Satana.

 

Daniel 10 dă perdeaua la o parte și dezvăluie această luptă dintre bine și rău. În timp ce profetul se roagă, Mihail, puternicul Isus, coboară din cer pentru a birui forțele iadului. Deși poate nu vedem, Isus este la lucru pentru a răspunde și rugăciunilor noastre de mijlocire. El este un Mântuitor puternic. Niciuna dintre rugăciunile noastre nu trece neobservată.

 

Cum se desfășoară realitatea marii lupte în viața ta? Ce ar trebui să îți spună ea despre alegerile pe care trebuie să le faci?