[marţi, 19 mai] Sabatul şi creaţiunea

 

 

Astăzi, Sabatul zilei a șaptea este foarte atacat în societatea seculară și în comunitățile religioase. Programele de lucru ale corporațiilor globale arată încercarea de a schimba calendarul în multe țări europene pentru ca lunea să fie prima zi din săptămână, iar duminica, ziua a șaptea. În recenta enciclică papală cu privire la schimbările climatice, Sabatul zilei a șaptea este numit „Sabatul evreiesc” și lumea este încurajată să păzească o zi de odihnă pentru reducerea încălzirii globale (Papa Francisc, Laudato Si, pp. 172–173).

 

4. Ce legătură este între modul în care înţelegem săptămâna creaţiunii şi porunca a patra? Ce legătură este între aceasta şi întreita solie îngerească?

 

Geneza 2:1-3

”Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. 2 În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 3 Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.”

 

Exodul 20:8-11

”8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 9 Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. 10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. 11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”

 

Marcu 2:27

”Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat”

 

Apocalipsa 14:7

”El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!””

 

Biblia spune: „În ziua a șaptea, Dumnezeu Și-­a sfârșit lucrarea pe care o făcuse.” Astăzi, mulți creaționiști evidențiază lucrarea lui Dumnezeu în cele șase zile ale facerii lumii, dar nu recunosc faptul că Dumnezeu nu Și­-a încheiat lucrarea în ziua a șasea, ci după ce a creat ziua Sabatului. Isus spune: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.” El a putut face această afirmație cu autoritate, deoarece El a făcut, sau a creat, Sabatul ca semn veșnic și sigiliu al legământului lui Dumnezeu cu poporul Său. Sabatul nu a fost doar pentru poporul iudeu, ci pentru toți oamenii.

 

Geneza prezintă trei lucruri pe care le­-a făcut Isus prin crearea Sabatului.

(1) El „S­-a odihnit”, dându­-ne un exemplu divin al dorinței Sale de a Se odihni împreună cu noi.

(2) El „a binecuvântat” ziua a șaptea. În relatarea despre creațiune au fost binecuvântate animalele, apoi și Adam, și Eva, dar singura zi binecuvântată a fost ziua a șaptea.

(3) Dumnezeu „a sfințit-­o”, sau „a făcut­-o sfântă”.

 

Niciunei alte zile Biblia nu îi atribuie aceste trei caracteristici. Ele sunt repetate în porunca a patra, când Dumnezeu scrie cu degetul Lui și ne îndreaptă atenția înapoi, spre facerea lumii, ca temelie pentru Sabat (Exodul 20:11).

 

În Apocalipsa 14:7 și Exodul 20:11, porunca despre Sabat este menționată ca bază pentru închinarea la Creator. Cum se leagă această trimitere la Sabat de evenimentele ultimelor zile?