[duminică, 12 aprilie] „Este scris”

 

 

Momentul în care Ioan Botezătorul L-­a botezat pe Isus a marcat începutul lucrării Mântuitorului, apoi Isus a fost dus de Duhul în pustia Iudeei, unde – în cea mai slăbită condiție, ca om – a fost ispitit de Satana.

 

1. Cum S-a apărat Isus împotriva ispitelor lui Satana în pustie? Ce ar trebui să învăţăm despre Biblie din această relatare?

 

Matei 4:1-11

”Atunci, Isus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de Diavolul. 2 Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit. 3 Ispititorul s-a apropiat de El şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini”. 4 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’.” 5 Atunci, Diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului 6 şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră’.” 7 „De asemenea, este scris”, a zis Isus: „‘Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău’.” 8 Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: 9 „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”. 10 „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti’.” 11 Atunci, Diavolul L-a lăsat. Şi deodată au venit la Isus nişte îngeri şi au început să-I slujească.”

 

Când a fost ispitit prin poftă, Isus a răspuns: „Este scris: «Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu»” (Matei 4:4). El trimite la Cuvântul viu și la sursa lui supremă, divină. În acest fel, El întărește autoritatea Scripturii. Când a fost ispitit cu împărățiile și slava acestei lumi, Domnul a răspuns: „Căci este scris: «Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să­-I slujești»” (Matei 4:10; Luca 4:8). El ne amintește că adevărata închinare se concentrează asupra lui Dumnezeu și a nimănui altcuiva și că ea înseamnă supunere față de Cuvântul Său. Iar când este ispitit cu dragostea de etalare și îngâmfare, Isus răspunde: „«De asemenea, este scris… Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău»” (Matei 4:7; Luca 4:12).

 

La toate cele trei ispite Isus răspunde prin: „Este scris”. Adică, merge direct la Cuvântul lui Dumnezeu și la nimic altceva pentru a Se împotrivi atacurilor și înșelăciunilor lui Satana. Aceasta ar trebui să fie o lecție puternică pentru noi toți: Biblia, și numai Biblia, este norma supremă și temelia pentru credința noastră.

 

Da, Biblia și numai Biblia a fost metoda lui Isus de apărare împotriva atacurilor vrăjmașului. Isus este Dumnezeu, dar când S-­a apărat împotriva lui Satana, El S­-a supus doar Cuvântului lui Dumnezeu.

 

Nu prin păreri, nu pe baza vreunui argument elaborat, întortocheat, nu prin cuvinte de ură personală, ci prin cuvintele simple, dar profunde ale Scripturii. Pentru Hristos, Scriptura are cea mai mare autoritate și cea mai mare putere. Astfel, lucrarea Sa începe cu așezarea unei temelii și continuă construind pe veridicitatea Bibliei.

 

Cum putem învăța să depindem la fel de mult de Cuvântul lui Dumnezeu și să ascultăm la fel ca Isus?