[luni, 13 aprilie] Isus şi Legea

 

 

2. Ce spune Isus în următoarele situaţii?

 

Matei 5:17-20

”17 Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. 19 Aşa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. 20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.”

 

Matei 22:29

”Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.”

 

Matei 23:2,3

”2 a zis: „Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise. 3 Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le, dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.”

 

Isus i­-a învățat pe ucenici ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu și de Lege. Nu există niciun indiciu că El S-­ar fi îndoit de autoritatea sau de relevanța Scripturii. Din contră, El a făcut referire constant la ea ca sursă a autorității divine. Saducheilor le­-a spus: „Vă rătăciți! Pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22:29). Isus a arătat că doar cunoașterea rațională a Bibliei și a învățăturilor ei nu este suficientă pentru a cunoaște adevărul. Și nici pentru a­-L cunoaște pe Domnul, care este Adevărul.

 

3. Care era viziunea lui Isus cu privire la legea lui Moise?

 

Matei 22:37-40

”37 Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi’. 40 În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Prorocii.””

 

În răspunsul dat învățătorului Legii, Isus rezumă Cele Zece Porunci date lui Moise cu aproape o mie cinci sute de ani mai înainte. Aici, El Se concentrează pe Legea din Vechiul Testament și o înalță la cel mai înalt nivel. Mulți creștini au tras concluzia, în mod eronat, că atunci a fost dată o poruncă nouă și astfel, cumva, Legea Vechiului Testament este înlocuită astăzi de Evanghelia Noului Testament. Dar învățătura dată de Isus aici se bazează pe Legea Vechiului Testament. Hristos a descoperit și a prezentat mai lămurit Legea, astfel încât „în aceste două porunci” (rezumând Cele Zece Porunci) „se cuprind toată Legea și Prorocii” (Matei 22:40). Prin aceste cuvinte, Isus a înălțat și tot Vechiul Testament, căci acesta era un alt mod de a face referire la Lege, Proroci și Scrieri – cele trei împărțiri ale Vechiului Testament.

 

„El [Hristos] a arătat spre Scripturi ca având o autoritate de necontestat, iar noi trebuie să facem la fel. Biblia trebuie să fie prezentată ca fiind Cuvântul veșnicului Dumnezeu, ca sfârșit al tuturor controverselor și temelie a tot adevărul.” – Ellen G. White, ”Parabolele Domnului Hristos”, pp. 39–40

 

Ce altă sursă de autoritate s-ar putea opune supunerii tale față de Cuvântul lui Dumnezeu?