[sâmbătă, 2 noiembrie] Citirea Cuvântului

 

 

Text de memorat:

 

Neemia 8:8

”Ei citeau desluşit în cartea Legii lui Dumnezeu şi-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră.”

 

Zidul Ierusalimului era gata. Odată cu punerea porților, israeliții, sub conducerea lui Neemia, îndepliniseră partea cea mai importantă a misiunii lor. Când zidul a fost terminat, Neemia a spus că națiunile înconjurătoare, uimite, au recunoscut că lucrarea „se făcuse prin voia Dumnezeului nostru” (6:16). Vrăjmașii și­-au dat seama că Dumnezeul lui Israel era real deoarece, în ciuda opoziției și a urii cu care se confruntaseră, israeliții reușiseră totuși să finalizeze lucrarea. După terminarea zidului, Neemia a numit o căpetenie peste Ierusalim (pe fratele său, Hanani) și un conducător al cetății (Hanania). Ambii bărbați au fost aleși pe baza integrității, a corectitudinii și a reverenței față de Dumnezeu (Neemia 7:2), nu conform genealogiei. Zidul a fost terminat în luna Elul (a șasea lună – Neemia 6:15). Ce mai rămânea de făcut? Următoarele capitole, 8, 9 și 10, prezintă o serie de evenimente importante din luna a șaptea, dovezi ale hotărârii lui Israel de a se supune Cuvântului lui Dumnezeu, și bucuria avută în urma ascultării.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: 2 Cronici 12–18

1. Unde este menționată cartea prorocului Ido?
2. Ce a făcut Asa, după ce a auzit cuvintele lui Azaria și prorocia lui Oded?
3. Ce s­-a întâmplat cu Hanani, văzătorul, după ce i­-a prorocit lui Asa?
4. Ce sarcină le­-a încredințat Iosafat unora dintre căpetenii și leviți?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Plănuirea unei lucrări permanente”

5. De ce sfătuiește Ellen G. White ca nicio acțiune nouă să nu înceapă înainte de timpul potrivit?