[vineri, 1 noiembrie] Un gând de încheiere

 

 

„Când a auzit Neemia despre această apăsare crudă, sufletul i s-­a umplut de indignare. … Cu energia și hotărârea care­-l caracterizau, a pornit la lucru pentru a le aduce ușurare fraților lui.” – Ellen G. White, Profeți și regi, p. 648

 

„Isus a mers mai departe și a statornicit o regulă care înlătură jurământul. El învață că adevărul exact trebuie să fie legea vorbirii. «Felul vostru de vorbire să fie: ’Da, da; nu, nu.’ Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.»” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 67

 

„Aceste cuvinte osândesc toate acele fraze fără înțeles și de umplutură care sunt vecine cu profanarea. Ele condamnă complimentele înșelătoare, ocolirea adevărului, frazele lingușitoare, exagerările și falsurile în comerț, care sunt atât de obișnuite în societate și în lumea afacerilor. Ele mai învață că niciun om care încearcă să pară ce nu este sau ale cărui cuvinte nu exprimă adevăratele simțăminte ale inimii sale nu poate fi numit sincer.” – Ibidem, p. 68

 

 

Studiu suplimentar:

Ellen G. White, ”Profeți și regi”, cap. „Mustrare împotriva asupririi”.