[duminică, 3 noiembrie] Adunarea poporului

 

 

1. Ce ar trebui să ne spună următorul pasaj despre importanţa Cuvântului lui Dumnezeu pentru popor?

 

Neemia 8:1,2

”Când a venit luna a şaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor. Atunci, tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea Porţii Apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel. 2 Şi preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării, alcătuită din bărbaţi şi femei şi din toţi cei ce erau în stare s-o înţeleagă. Era întâia zi a lunii a şaptea.”

 

După ce au terminat construirea zidului și s-­au mutat în Ierusalim, în luna a șaptea, iudeii s-­au adunat cu toții în piața deschisă din Ierusalim. Luna a șaptea, Tishri, probabil că era cea mai importantă pentru israeliți, deoarece era dedicată Sărbătorii Trâmbițelor (prima zi a lunii, pregătirea pentru Ziua Judecății), Zilei Ispășirii (Ziua Judecății, ziua a zecea a lunii) și Sărbătorii Corturilor (ziua a cincisprezecea a lunii, aducerea ­aminte a eliberării din Egipt și a purtării de grijă a lui Dumnezeu în timpul călătoriei lor prin pustie). Adunarea a avut loc în prima zi a lunii, când se celebra Sărbătoarea Trâmbițelor. Conducătorii i­-au chemat pe toți, bărbați și femei, la această adunare specială pentru ca, prin citirea Legii, să aibă ocazia să afle despre Dumnezeul lor și despre istoria lor. Poporul l-­a invitat pe Ezra să citească înaintea lor din Cartea Legii lui Moise. Pentru acea ocazie, oamenii au construit un podium, un amvon. Nu era un lucru pe care conducătorii îi obligaseră să îl facă, ci „ei”, poporul, i­-au spus lui Ezra să aducă acea Carte. Cel mai probabil, Ezra a citit poporului din cărțile lui Moise, unde era inclusă și Legea dată pe Sinai.

 

2. Ce le-a spus Dumnezeu și ce lecţii putem învăţa și noi de aici?

 

Deuteronomul 31:9-13

”9 Moise a scris legea aceasta şi a încredinţat-o preoţilor, fiii lui Levi, care duceau chivotul legământului Domnului şi tuturor bătrânilor lui Israel. 10 Moise le-a dat porunca aceasta: „La fiecare şapte ani, pe vremea anului iertării, la Sărbătoarea Corturilor, 11 când tot Israelul va veni să se înfăţişeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege El, să citeşti legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor. 12 Să strângi poporul, bărbaţii, femeile, copiii şi străinul care va fi în cetăţile tale, ca să audă şi să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul vostru, să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia. 13 Pentru ca şi copiii lor, care n-o vor cunoaşte, s-o audă şi să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veţi trăi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul.””

 

Aici, Moise le spusese israeliților că, în timpul Sărbătorii Corturilor, trebuiau să se adune și să citească Legea lui Dumnezeu și menționa cine anume trebuia să se adune: bărbați, femei, copii, dar și străinii care s-­ar fi aflat în cetățile lor. „Tot poporul s-a strâns ca un singur om.” Ce ne spune acest lucru despre importanța unității în rândul credincioșilor?