[duminică, 29 septembrie] Întoarcerea primului grup de exilați

 

1. Când s-a întors primul grup de exilaţi? Ce profeţie s-a împlinit prin această întoarcere?

 

Ieremia 25:11,12

”Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, şi neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani. Dar, când se vor împlini aceşti şaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor; voi pedepsi ţara haldeenilor şi o voi preface în nişte dărâmături veşnice.”

 

Ieremia 29:10

”Dar iată ce zice Domnul: ‘De îndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.”

 

Daniel 9:1,2

”În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăţia haldeenilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuia să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia.”

 

Domnul a lucrat la inima lui Cirus, făcându-­l să permită întoarcerea iudeilor, ca împlinire a profeției lui Ieremia. Acest profet scrisese că țara va rămâne pustie timp de șaptezeci de ani sub domnia babiloniană (acest lucru s­-a întâmplat din 606/605 î.Hr. până în 537/536 î.Hr.), dar atunci Domnul a deschis ușa pentru întoarcerea captivilor. Studiind scrierile lui Ieremia, Daniel și-­a dat seama că sosise timpul ca acea făgăduință să se împlinească.

 

În Daniel 9, citim că profetul era neliniștit – cei șaptezeci de ani aproape trecuseră și nu se vedea nicio schimbare, iar Imperiul Persan se ridicase la putere. El s­-a tânguit și s­-a întors către Dumnezeu, cerând har și împlinirea făgăduințelor Sale. În același capitol (vers. 24­27), vedem că Dumnezeu l­-a asigurat pe Daniel că El veghea asupra tuturor lucrurilor și că avea un plan pentru viitor, cu un Eliberator care avea să moară pentru popor pentru a aduce ispășire de păcate, neprihănire și pentru a împlini sistemul de jertfe. De fapt, Dumnezeu spunea: „Daniele, nu te îngrijora căci adevăratul Eliberator (Isus) va veni cu siguranță și vă voi scăpa.” La scurtă vreme, Domnul a lucrat la inima lui Cirus, împăratul Persiei, care a poruncit să fie eliberați captivii. Dumnezeu întotdeauna Își împlinește făgăduințele (vezi Daniel 10 despre intervenția Sa pentru a asigura prosperitatea celor din poporul Său în țara lor).

 

Ezra 1 ne prezintă proclamația lui Cirus – poporul Israel era liber să se întoarcă la Ierusalim și să construiască templul. Porunca a fost dată cândva între anii 539 și 537 î.Hr. Cirus nu doar i­-a lăsat să plece, ci s-­a asigurat că poporul se întorcea cu daruri, cu vasele originale din templu, care fuseseră luate de Nebucadnețar. Acest episod ne amintește de ieșirea israeliților din Egipt în urmă cu mulți ani, când Dumnezeu a mișcat inimile egiptenilor care le­-au dat daruri înainte de plecare. Primul grup care urma să se întoarcă în Iuda era în jur de cincizeci de mii de oameni, probabil și femei și copii din alte teritorii.

 

Ce alte profeții istorice s-au împlinit exact așa cum a fost scris în Cuvânt? Ştiind că Dumnezeu cunoaște viitorul și conduce istoria, ne putem încrede pe deplin în făgăduințele Sale.
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse