[sâmbătă, 28 septembrie] Să înțelegem istoria: Zorobabel și Ezra

 

În scrierile lui Ieremia, Dumnezeu a făgăduit că poporul Său se va întoarce acasă după șaptezeci de ani de exil babilonian. Împăratul Cirus a fost instrumentul lui Dumnezeu, el a fost cel care a permis întoarcerea. Uns de Dumnezeu (Isaia 45:1), Cirus a emis o poruncă în jurul anului 538 î.Hr., prin care poporul lui Dumnezeu era liber să se întoarcă în țara lui și să reconstruiască templul.

 

Dumnezeu (nu Cirus) a spus despre Ierusalim: „«Să fie zidit iarăși!» Și despre Templu: «Să i se pună temeliile!»” (Isaia 44:28). Dumnezeu a fost Garantul că Ierusalimul avea să fie reconstruit și El a pus în mintea lui Cirus gândul de a permite reconstruirea templului.

 

Întotdeauna este o încurajare să vezi cum poporul lui Dumnezeu răspunde la acțiunile Domnului: „Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia al căror duh l­-a trezit Dumnezeu, s­-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim Casa Domnului” (Ezra 1:5).

 

Aici vedem un exemplu de oameni care au răspuns faptelor mărețe și pline de har ale lui Dumnezeu. Avem cea mai bună atitudine când înțelegem cine este Dumnezeu, ce a făcut El și cu câtă iubire intervine pentru poporul Său.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: 1 Cronici 6–12 

1. Ce istorie tristă se află în spatele numelui lui Beria?
2. Ai cui părinți păziseră intrarea în tabăra Domnului?
3. Cine erau scutiți de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte?
4. Cine erau iuți ca niște căprioare de pe munți?

 

Ellen G. White, ”Evanghelizare”, subcapitolul „Evanghelistul și echipa lui”
5. Ce anume suntem îndemnați să ne aducem aminte când stăm înaintea mulțimilor din orașe?

Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse