[luni, 30 septembrie] Recapitulare: împăraţi și evenimente

 

 

Primul grup al celor care s-­au întors a avut misiunea de a reconstrui Templul lui Dumnezeu. Acum vom vedea succesiunea împăraților persani în lungul timp de construire a templului și de reconstruire a Ierusalimului. Este important să cunoaștem istoria din spatele relatărilor lui Ezra și Neemia, deoarece ea ne oferă o înțelegere mai profundă a soliilor lor.

 

2. Care sunt împăraţii despre care se spune că în timpul domniei lor a fost împotrivire faţă de construirea templului?

 

Ezra 4:1-7

”Vrăjmaşii lui Iuda şi Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului, Dumnezeului lui Israel. 2 Au venit la Zorobabel şi la capii de familii şi le-au zis: „Să zidim şi noi cu voi, căci şi noi chemăm ca şi voi pe Dumnezeul vostru şi-I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici.” 3 Dar Zorobabel, Iosua şi ceilalţi capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: „Nu se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului, Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cirus, împăratul perşilor.” 4 Atunci, oamenii ţării au muiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoşat ca să-l împiedice să zidească 5 şi au mituit cu preţ de argint pe sfetnici, ca să-i zădărnicească lucrarea. Aşa a fost tot timpul vieţii lui Cirus, împăratul perşilor, până la domnia lui Darius, împăratul perşilor. 6 Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda şi din Ierusalim. 7 Şi, pe vremea lui Artaxerxe, Bişlam, Mitredat, Tabeel şi ceilalţi tovarăşi de slujbă ai lor, au scris lui Artaxerxe, împăratul perşilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice şi tălmăcită în limba aramaică.”

 

Mai jos este lista împăraților persani, în ordine cronologică, care au avut legătură cu cărțile Ezra și Neemia. Lista începe cu Cirus, care a pus bazele Imperiului Persan și a cucerit Babilonul în 539 î.Hr.:

 

  • Cirus al II­lea cel Mare (559 –530 î.Hr.);
  • Cambyses al II­-lea (530–522 î.Hr.);
  • Darius I (522–486 î.Hr.);
  • Xerxes (485–465 î.Hr.; în cartea Estera, apare ca Ahașveroș);
  • Artaxerxes I (465–424 î.Hr.).

 

Când studiem aceste cărți, este foarte important să știm că, în cartea Ezra, acești împărați nu sunt menționați în ordine cronologică. De exemplu, episodul din Ezra 4:6­-24 este inserat înainte de capitolul 5, unde se continuă relatarea despre împotrivirea față de reconstruirea templului. În consecință, scrisorile către Xerxes I și Artaxerxes I, redate în Ezra 4, au apărut după evenimentele înregistrate în capitolele 5 și 6, unde se vorbește despre Darius I. Această secvență îi poate încurca pe cititori și poate fi motivul pentru care oamenii au fost confuzi secole la rând când au citit aceste cărți. Cunoașterea ordinii evenimentelor ne va ajuta să înțelegem mai bine soliile lui Ezra și Neemia.

 

Ce alte lucruri din Biblie îți încurcă înțelegerea? Ce te ajută să te încrezi în Dumnezeu și în Cuvântul Său, chiar și atunci când descoperi lucruri care par lipsite de sens? (Vezi Isaia 55:8,9.)
 
Urmărește devoționalul video, Biblia audio, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse