[joi, 12 septembrie] Nu vor mai fi lacrimi, nici durere

 

 

6. Încearcă să îţi imaginezi cum va fi viaţa descrisă în următoarele pasaje biblice. De ce este greu să îţi imaginezi viaţa fără păcat, fără moarte, fără durere și fără lacrimi?

 

Apocalipsa 21:1-5

”Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi marea nu mai era. 2 Şi eu am văzut coborându-se, din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 5 Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate”.

 

Apocalipsa 22:1-5

”Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. 2 În mijlocul pieţii cetăţii şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. 3 Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. 4 Ei vor vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. 5 Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.”

 

În mod indiscutabil, modul în care Biblia descrie viața noastră după eradicarea păcatului este minunat și glorios și, fără îndoială, redă numai în parte ceea ce ne așteaptă. Chiar și în aceste versete, descrierile ne prezintă la fel de mult ce nu va fi acolo și ce va fi. Deoarece lumea în care trăim este singura lume pe care o cunoaștem, poate să fie greu pentru noi să ne imaginăm viața fără durere și suferință, fără moarte și teamă, fără nedreptate și sărăcie.

 

Acolo nu doar că nu vor exista aceste lucruri, dar descrierea adaugă ceva mult mai personal: „El va șterge orice lacrimă din ochii lor” (Apocalipsa 21:4). Vorbind despre cei care vor fi salvați, mila lui Dumnezeu pentru cei care au suferit în istoria omenirii atinge punctul culminant în această propoziție. El pune capăt suferinței lor, dar, mult mai mult decât atât, El le șterge personal lacrimile.

 

Zdrobiți și înspăimântați de o viață de păcat și de o lume a nedreptății și a tragediei, putem vedea în cartea Apocalipsa licăriri ale procesului vindecării pentru toți cei care, într-un fel sau altul, am fost victime ale păcatului. Descriind pomul vieții, Ioan explică faptul că „frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor” (Apocalipsa 22:2). Din nou, Dumnezeu dă dovadă de înțelegere și compasiune pentru ceea ce a însemnat să fii om, să simți, să experimentezi, să fii martor și chiar să participi la răul făcut în această lume. Planul Său pentru re-crearea lumii noastre include restaurarea și vindecarea fiecăruia dintre noi.

 

Până atunci, noi încercăm să facem tot ce putem mai bine prin Hristos, să ne facem partea, oricât de mică și neînsemnată ar fi, să le slujim celor din jur care au nevoie de ajutor. Orice ar fi – cuvinte blânde, o masă caldă, ajutor medical, îmbrăcăminte, un sfat bun – orice putem face ar trebui să facem cu aceeași iubire altruistă, jertfitoare și plină de abnegație pe care a manifestat-o Domnul Isus când a fost pe pământ.

 

Desigur, lumea va merge din rău în mai rău, în ciuda celor mai mari eforturi ale noastre. Mântuitorul a știut acest lucru, totuși acest adevăr nu L-a oprit din a le sluji altora și nu ar trebui să ne oprească nici pe noi.