[vineri, 13 septembrie] Un gând de încheiere

 

 

„Marea luptă s-a sfârșit. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este curat. O singură vibrație de armonie și de bucurie străbate prin creațiunea imensă. De la Acela care a creat toate se revarsă viața, lumina și fericirea prin domeniile spațiului fără sfârșit. De la atomul minuscul și până la lumile cele mari, toate lucrurile, însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și într-o bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire.” – Ellen G. White, ”Tragedia veacurilor”, p. 678

 

Rezumat:

Dumnezeu nu va permite ca răul să continue la nesfârșit. Cea mai mare făgăduință a Bibliei este revenirea lui Isus, care va pune capăt răului, va vindeca nedreptatea și va crea o lume nouă, așa cum trebuia să fie aceasta. Bazată pe învierea lui Isus, această speranță transformă prezentul și ne dă curaj să slujim lui Dumnezeu și semenilor în timp ce așteptăm revenirea Sa.

 

Studiu suplimentar:

  • Ellen G. White, ”Faptele apostolilor”, capitolul „Chemarea la o treaptă mai înaltă”;
  • Ellen G. White, ”Tragedia veacurilor”, capitolul „Pustiirea pământului”.