[marți, 3 septembrie] Harul și faptele bune

 

 

4. Rezumă în cuvintele tale următoarele versete. Ce spun ele despre relaţia dintre har și fapte bune?

 

Efeseni 2:8-10

”8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.”

 

Biblia ne spune că, printre altele, noi am fost creați pentru a ne închina lui Dumnezeu și a le sluji celorlalți. Doar în imaginația noastră am putea încerca să înțelegem cum ar fi aceste fapte într-un mediu nepoluat de păcat.

 

Pentru moment, din cauza păcatului, cunoaștem doar această lume stricată și căzută. Din fericire pentru noi, harul lui Dumnezeu, exprimat și pus în practică prin jertfa Domnului Isus pentru păcatele lumii, deschide calea pentru iertare și vindecare. Astfel, chiar și în această existență stricată, viețile noastre devin și mai mult capodopera lui Dumnezeu și El ne folosește ca împreună-lucrători cu El pentru a încerca să vindece răul și suferința și să refacă viețile celorlalți (Efeseni 2:10). „Cei ce primesc trebuie să le facă parte și altora. Din toate părțile vin strigăte de ajutor. Dumnezeu îi cheamă pe oameni să le slujească semenilor lor cu bucurie.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 103.

 

Din nou, noi nu facem fapte bune – ne îngrijim de săraci, îi ridicăm pe cei asupriți, îi hrănim pe cei înfometați – pentru a ne câștiga mântuirea sau vreun drept înaintea lui Dumnezeu. În Hristos, prin credință, noi avem tot ce ne trebuie pentru a putea sta înaintea lui Dumnezeu. Noi ne vedem ca păcătoși și victime ale păcatului, dar iubiți și răscumpărați de Dumnezeu. Deși încă ne luptăm cu ispita egoismului și a lăcomiei, harul și smerenia Aceluia care S-a jertfit pe Sine ne oferă un alt fel de viață și o iubire care ne vor transforma viața noastră de acum.

 

Când privim la cruce, vedem sacrificiul măreț și deplin care s-a făcut pentru noi și ne dăm seama că nu putem adăuga nimic la ceea ce ni se oferă prin Hristos. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu ar trebui să facem nimic ca răspuns la ce ne-a fost dat prin Hristos. Din contră, noi trebuie să răspundem și ce altă cale este mai bună de a răspunde iubirii care ne-a fost arătată decât iubindu-i pe ceilalți?

 

5. Care ar trebui să fie răspunsul nostru la ceea ce ne-a fost dăruit prin jertfa de pe cruce, potrivit cu Ioan 3:16,17?

 

Ioan 3:16,17

”16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.”