[joi, 13 iunie] Mesagerii secolului XXI

 

 

În cunoscuta parafrazare a Bibliei, numită The Message (Mesajul), Eugene Peterson foloseşte cuvântul „mesaj” oriunde apare cuvântul „evanghelie”. Vestea bună despre Isus este mesajul de care lumea de astăzi încă are nevoie. Familiile creştine sunt chemate să îl cunoască şi să îl trăiască împreună şi apoi să-l transmită celor din jur.

 

7. Cum ai rezuma „mesajul” folosind textele următoare?

 

Matei 28:5-7

”Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi, căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.””

 

Ioan 3:16

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

 

Romani 1:16,17

”Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului”

 

1 Corinteni 2:2

”Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.”

 

2 Corinteni 5:18-21

”Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

 

Prima veste pe care ucenicii au alergat să o transmită pretutindeni a fost aceea a învierii lui Isus. Familiile creştine de astăzi se alătură unei lungi genealogii de vestitori care proclamă: El „a înviat, după cum zisese” (Matei 28:6). Realitatea învierii Lui face credibil tot ce a spus Isus despre Sine, despre Dumnezeu şi dragostea Sa pentru păcătoşi, despre iertare şi siguranţa vieţii veşnice prin credinţa în El.

 

Scriptura ne arată ce efect a avut Evanghelia asupra vieţii primilor urmaşi ai lui Isus. Ei îşi deschideau casele pentru studierea Bibliei, se rugau şi mâncau împreună, îşi foloseau în comun banii şi resursele şi aveau grijă unii de alţii. Familii întregi primeau „mesajul”. Oare deveneau dintr-odată desăvârşiţi? Nu. Existau şi între ei conflicte şi dezbinare. Dar erau cumva diferiţi. Ei recunoşteau că au nevoie de Dumnezeu şi unul de altul. Făceau o prioritate din unitate şi din armonie atât acasă, cât şi la biserică, străduindu-se să împlinească rugăciunea lui Isus (Ioan 17:20-23). Ei dădeau mărturie cu îndrăzneală, uneori riscându-şi viaţa pentru convingerile lor.

 

La fel trebuie să fim şi noi. Chiar în vremea aceasta, atât de apatică în ce priveşte lucrurile spirituale, oamenii care sunt entuziasmaţi de ceva încă aud chemarea. Duhul Sfânt doreşte să umple inimile oamenilor de entuziasm faţă de Evanghelie. Când vestea bună devine cu adevărat în inima noastră tot atât de bună cât este în Cuvânt, vestirea ei va fi spontană şi de neoprit.

 

Ce schimbări trebuie să aibă loc în familia ta ca să puteți deveni mai buni vestitori ai „mesajului” pe care am fost chemați să-l transmitem?