[vineri, 14 iunie] Un gând de încheiere

 

 

Dumnezeu nu face deosebire între oameni.„Religia lui Hristos îl înalţă pe cel ce o acceptă la un nivel mai înalt de gândire şi acţiune şi, în acelaşi timp, îi prezintă pe toţi oamenii ca fiind obiectul iubirii lui Dumnezeu, răscumpăraţi prin jertfa Fiului Său. La picioarele lui Isus se întâlnesc bogaţi şi săraci, învăţaţi şi neînvăţaţi, fără nicio deosebire de clasă ori de poziţie socială în lume. Când privim la Acela care a fost străpuns pentru păcatele noastre, toate deosebirile pământeşti sunt uitate. Renunţarea la sine, mila nemărginită, umilinţa Aceluia care a fost înălţat mai presus de orice în ceruri fac de ruşine mândria omenească, stima de sine şi superioritatea de clasă socială. Religia curată şi neîntinată îşi manifestă principiile ei de natură cerească, prin faptul că îi uneşte pe toţi cei care sunt sfinţiţi prin adevăr. Toţi sunt nişte suflete pentru care s-a plătit preţul sângelui lui Hristos, la fel de dependenţi de Acela care i-a răscumpărat pentru Dumnezeu.” – Ellen G. White, Slujitorii Evangheliei, p. 330

 

STUDIU SUPLIMENTAR: Ellen G. White, Profeţi și regi, cap. „La curtea Babilonului”, pp. 479–490; Slujitorii Evangheliei, cap. „Cuvinte de avertizare”, pp. 324, 329 şi „Dumnezeu nu face deosebire între oameni”, pp. 330–331; Calea către Hristos, cap. „Bucuria în Domnul”, pp. 115–126.