[Vineri] Un gând de încheiere

Noi putem avea asigurarea mântuirii, dar trebuie să ne ferim de încumetare. Există oare o falsă asigurare a mântuirii? Da, există. Isus ne-a avertizat: „Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci, le voi spune curat: «Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege»” (Matei 7:21-23).

Oamenii aceştia au comis două greşeli fatale. În primul rând, deşi au făcut lucruri mari în Numele Domnului, nu au împlinit voia Lui, adică nu au păzit Legea Sa. Isus nu a spus: „Depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care nu sunteţi fără păcat” sau „voi toţi care nu sunteţi fără greşeală” sau „voi toţi care nu sunteţi desăvârşiţi”, ci „voi toţi care lucraţi fărădelege”. Cuvântul „fărădelege” redă termenul anomian, adică „fără lege”. Şi, în al doilea rând, oamenii aceştia vorbesc doar despre ei şi realizările lor: „N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Cât de departe trebuie să fi trăit ei de Hristos dacă s-au încumetat să aducă propriile fapte ca argument pentru a obţine mântuirea! Singurele fapte care ne mântuiesc sunt cele pe care le-a săvârşit Hristos şi pe care le-a pus în contul nostru prin credinţă! De aceasta depinde garanţia noastră – nu de noi înşine ori de faptele noastre, ci doar de ce a făcut Hristos pentru noi. Vrei asigurare? Ascultă de Legea lui Dumnezeu şi bazează-te doar pe meritele neprihănirii lui Hristos şi vei avea toată asigurarea după care tânjeşti!