Multe dintre făgăduințele pe care li le-a făcut Dumnezeu israeliților sunt condiționate. Citește trei dintre ele în textele următoare:

Deuteronomul 11:13-15 (”Dacă veţi asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veţi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, şi dacă-I veţi sluji din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru,  El va da ţării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie târzie, şi-ţi vei strânge grâul, mustul şi untdelemnul;  de asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite şi vei mânca şi te vei sătura”).

Isaia 56:6,7 (”Şi pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu,  îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile-de-tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele”).

Isaia 58:13,14 (”Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,  atuncite vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov”, căci gura Domnului a vorbit”).

 

Au fost împlinite aceste făgăduințe? De ce?

 

Dumnezeu nu ne silește niciodată să facem ceva ce nu vrem. Făgăduințele Sale nu au putut fi împlinite față de israeliți, pentru că ei L-au respins pe Isus, când El a venit pe pământ. Împlinirea lor a fost amânată pentru a doua venire a lui Isus. Avem noi dreptul să așteptăm sau să cerem împlinirea acestor făgăduințe dacă suntem români, germani, americani, nu israeliți, urmași ai lui Avraam?

Romani 4:16,17 (”De aceea, moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, 17 după cum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri”. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi”).

Romani 9:6-8 (”Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avraam, ci este scris: „În Isaac vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele”. Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiiifăgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă”).

 

Şi Isus a făcut niște făgăduințe condiționate. De exemplu, a promis că îi va prezenta pe unii oameni înaintea Tatălui ceresc și înaintea îngerilor. Cu ce condiție? Cine vor fi aceștia? (Matei 10:32 De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri”)

 

Şi în Apocalipsa 3:5 (”Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui”) este o făgăduință minunată – o haină albă, semn al curăției și desăvârșirii, și numele trecut în cartea vieții. Care este condiția?

 

Faptul că există anumite condiții din partea lui Dumnezeu ar putea să pară nedrept. Dar, dacă ne gândim, în multe situații din viața noastră simțim că trebuie să punem condiții. „Voi face lucrul acesta dacă…” sau „voi participa la întâlnirea respectivă doar dacă…”. Nu este nimic nedrept în a cere îndeplinirea anumitor condiții pentru a oferi ceva. Iar condițiile cerute de Dumnezeu nu sunt nici absurde, nici imposibil de îndeplinit.


Părerea mea