Psalmii 128:1 „Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui!”

 

Deuteronomul 33:29 „Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, Un popor mântuit de Domnul, scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit? Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii înaintea ta, și tu vei călca peste înălțimile lor.”

 

Psalmii 34:8 „Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!”

 

Psalmii 40:4 „Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși!”

 

Psalmii 41:1 „Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește.”

 

Psalmii 112:1 „Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!”

 

Psalmii 119:1 „Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului!”

 

Psalmii 146:5 „Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-și pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!”

 

Romani 4:7,8 „Ferice, zice el, de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!”

 

Iacov 1:12 „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” 

 

1 Petru 3:14 „Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați!”

 

1 Petru 4:14 „Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi.


Părerea mea