Psalmii 95:1 „Veniți să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre”.

 

Psalmii 144:15 „Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!”

 

Proverbele 15:15 „Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat.”

 

Isaia 63:7 „Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui.”

 

Ioan 6:43 „…Nu cârtiți între voi.”

 

1 Corinteni 10:10 „Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de Nimicitorul.”

 

Efeseni 5:20 „Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.”

 

Filipeni 2:14 „Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli.”

 

Coloseni 3:17 „Şi orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus, și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl… Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.”

 

1 Tesaloniceni 5:18 „Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”


Părerea mea