Să căutăm împreună în Psalmi câteva moduri în care și-a exprimat David recunoștința față de Dumnezeu. Adesea, David își exprima mulțumirea prin cântare și laudă (Psalmul 30:12). Mai știi și un alt mod în care David Îi mulțumea lui Dumnezeu?

 

Trece pe spațiile punctate cele șapte motive de laudă și mulțumire menționate în Psalmul 98 (”Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor. Domnul Şi-a arătat mântuirea, Şi-a descoperit dreptatea înaintea  neamurilor. Şi-a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului! Chiuiţi, strigaţi şi cântaţi laude! Cântaţi Domnului cu harpa, cu harpa şi cu cântece din gură! Cu trâmbiţe şi sunete din corn, strigaţi de bucurie înaintea Împăratului, Domnului! Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea şi cei ce locuiesc pe ea, să bată din palme râurile, să strige de bucurie toţi munţii înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul! El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire”).

1. El a făcut m……………. (vers. 1)

2. Domnul Şi-a arătat m……………

3. Şi-a descoperit d……………. înaintea neamurilor (vers. 2)

4. pentru b…………….

5. și pentru c………………. Lui (vers. 3)

6. El j………… lumea cu dreptate

7. n…………… (vers. 9)

 

Tu ai motive să-I mulțumești lui Dumnezeu? Încearcă să scrii un psalm, care ar putea fi psalmul tău de mulțumire.


Părerea mea