Să vedem cum ne exprimăm mulțumirea și recunoștința față de Dumnezeu în cadrul serviciilor divine din Sabat.

 

Muzica. Unele cântări exprimă în mod direct mulțumirea și lauda. Altele sunt asemenea unor rugăciuni de pocăință sau de consacrare, exprimând tot recunoștință pentru dragostea lui Dumnezeu, dar nu într-un mod atât de direct.

 

Rugăciunea. Numește câteva dintre lucrurile pentru care am putea mulțumi, dar nu o facem în mod obișnuit.

 

Veștile misionare, colecte speciale. Lecția Şcolii de Sabat. În ce fel ar putea include această parte a serviciului divin momente de exprimare a recunoștinței noastre față de Dumnezeu?

 

Predica. Îți amintești ultima predică pe care ai ascultat-o? Ce sentimente de recunoștință și mulțumire ai avut atunci?

 

În ce alt fel ai putea să-I mulțumești lui Dumnezeu?


Părerea mea