Iată o definiție a luminii despre care vorbea Isus, pe care o găsim în Cugetări de pe Muntele Fericirilor, la p. 38. Încearcă să o înveți pe dinafară. Pentru un elev care învață săptămânal formule matematice, legi ale fizicii, formule chimice și multe altele, nu este deloc greu.

 

„Încercările suportate cu răbdare, binecuvântările primite cu recunoștință, ispitele biruite cu bărbăție (tărie), umilința, bunătatea, mila și dragostea, date pe față în chip natural, sunt luminile care strălucesc în caracter, în contrast cu întunericul inimii egoiste, în care lumina vieții nu a luminat niciodată”.

 

Folosește rândurile de mai jos pentru a nota numele unor persoane celebre care, în diferite domenii, pot fi considerate ca aducătoare de lumină. Gândește-te și la două, trei persoane care au fost lumină în domeniul spiritual!


Părerea mea